Kære kvinde: Du er din egen værste fjende

Management. I arbejdet med diversitet er det ikke nok, at virksomhederne forstår problematikken, laver politikker for området og skubber på. Kvinderne skal tage de muligheder, som tilbydes.

Marianne Dahl Steensen, adm. direktÔøΩr i Microsoft Fold sammen
Læs mere

Dengang, jeg blev tilbudt jobbet som adm. direktør for Microsoft Danmark, blev jeg mødt af mange anerkendende nik, håndtryk og lykønskninger. Jeg var den første kvindelige adm. direktør i Microsoft Danmark. Microsoft, en techvirksomhed med en (dengang) konservativ salgs­organisation, hvor jeg vil tro, at kønsraten var 80/20 i mændenes favør.

Jeg blev også mødt af spørgsmålet om – primært fra mit eget køn – hvorvidt jeg mon havde fået jobbet, fordi jeg er kvinde? Mit svar var for det meste »ja - naturligvis«, hvorefter jeg kunne uddybe, at det på ingen måder sårede min faglige stolthed, at jeg var blevet tilbudt et topjob på grund af mit køn.

Det rigtige svar er nok mere i retningen af »både og«. I Microsoft har vi den politik, at når vi bliver præsenteret for slut­kandidaterne til en stilling, så skal de, ud over at være fagligt kvalificerede, også repræsentere begge køn. Vi har fokus på diversitet, fordi vi tror på, at det giver de bedste resultater – på både kort og lang sigt – at vi kan se det på bundlinjen.

Det største problem i det spørgsmål var sådan set ikke, om jeg følte, jeg var blevet tilbudt jobbet, fordi jeg var kvinde. Det største problem var, at jeg mødte pande­rynker, når jeg fortalte, at jeg ikke havde et problem med positiv særbehandling. Jeg blev tilbudt en mulighed. Jeg greb den. Og det har siden vist sig, at Microsoft og jeg er et fint match. Hvorfor skulle jeg være ked af det?

Vi lever i en vanvittig tid, hvor den digitale omstilling vender alting på hovedet i vores virksomheder. Vores fremtid er uvis, fordi vi ikke har fantasi til at forestille os, hvordan verden ser ud om ganske få år. Hvor vi skal gentænke vores ydelser, vores måder at arbejde på, vores kultur, vores ledelses­paradigme osv. Morgendagens vinder­virksomheder skal være innovative, agile og omstillingsparate – og til dette har vi behov for nye kompetencer. Vi har behov for medarbejdere, som tør tage risici. Som tør at fejle – og som i øvrigt ikke er bange for at bede andre om hjælp. Vi har behov for en arbejdsstyrke, som skaber innovation ved at samarbejde, ved at skabe relationer på tværs af traditionelle grænseflader (både internt og eksternt i virksomheden) og ved at inkludere andre bidragsydere – også dem, der ikke står lige for.

I denne omstilling er der spændende, nye muligheder for alle – også for kvinderne. Det er nu, vi har et virkelig godt udgangspunkt for at få rykket ved ligestillingsbalancen.

Desværre er det ikke nok, at virksom­hederne forstår det, laver politiker for området og skubber på. Hvad nytter det, hvis kvinderne selv føler sig forklejnede over at blive positivt særbehandlede? I så fald er vi lige vidt.

Kære kvinde, du er din egen værste fjende – kom nu videre, og så grib de muligheder, som bliver præsenteret for dig. Kønsbetinget eller ej. Du skal nok få lov til at arbejde igennem, vise dit værd og forsømme din familie. Og lad dig ikke narre af, at virk­somhederne er flinke, opfører sig politisk korrekte eller er styrede af etiske over­vejelser, når de tilbyder dig et job. Det er ren bundlinje, forretningsmæssig fornuft og omtanke for virksomhedens fremtid – aldrig for dine blå øjnes skyld.

Så du kan sagtens sige ja tak – uden dårlig samvittighed.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk