Kære Iværksætterpanel. Tænk nyt om iværksætteriet, tak

Synspunkt. Regeringens iværksætterpanel skal lægge klassikerne fra sig. Læg diskussionen om regler og bureaukrati til side. Den kamp fører vi allerede, skriver vi Mads Váczy Kragh,, direktør for Vækstfabrikkerne, og forfatter til bogen »Iværksættersamfundet«.

Iværksættere er ikke bare folk, der opfinder noget tech. Det er i høj grad gode købmænd som her Lars Larsen i DR-portrættet »Sådan blev jeg Lars Larsen«. Foto: DR Fold sammen
Læs mere

I regeringsgrundlaget lanceres et iværksætterpanel. En fantastisk nyhed, fordi det igen sætter iværksætteriet på dagsordenen. Hermed tre bud på, hvad iværksætterpanelet bør tage sig af.

Helt grundlæggende bør det nye iværksætterpanel lægge klassikerne fra sig og tænke nyt. Dansk iværksætterpolitik har alt for længe alene handlet om at afskaffe regler og bureaukrati. Det er der ikke noget forkert i. Sagen er bare, at vi er foran i den kamp.

Undersøgelse på undersøgelse har vist, at vi er verdens nemmeste land at starte og drive virksomhed i.

Det betyder ikke, at arbejdet med at fjerne regler og unødvendigt bureaukrati skal stoppes. Men at fjerne regler og bureaukrati har ikke ført til, at vi er blevet et verdensførende iværksættersamfund.

En klassisk fejl, som panelet bør undgå, er at se iværksætteri alene som tech-start­ups.

Iværksætteri er meget mere og meget bredere. Tech-startups er særligt interessante, fordi de er born global, skalérbare og rummer muligheden for grundlæggende at forandre et marked. Men hvis man ser på nogle af de mest succesfulde iværksættere i Danmark, kommer kun en mindre andel fra teknologisiden.

Tænk bare på den værdi, Lars Larsen har skabt for Danmark – senest illustreret i DRs TV-­portræt »Sådan blev jeg Lars Larsen«.

Jeg ser tre områder, som iværksætter­panelet bør kigge på:

1. Den offentlige sektor

Der skal tænkes meget mere i Iværksætteri, når der laves reguleringer, og når offentlige indkøb planlægges.

De mest succesfulde iværksættermiljøer i verden er startet med en kraftig involvering af den offentlige sektor. Det gælder både i Silicon Valley og i Israel.

Hvis man ser på brancher, som har vokset sig store og verdensledende i Danmark, er det også sket gennem offentlig involvering. Det gælder f.eks. for vand/spildevand, høreapparater og vindmøller.

Hvis man vil skabe nye stærke iværksættere, skal man være bevidst om, at offentlig involvering er en afgørende booster.

2. Nye kapitalmetoder

Der er lavet en række gode initiativer for at styrke kapitalmarkedet.

Iværksætterpanelet bør tænke nyt i forhold til at geare det private marked bedre til investeringer i iværksætteri. Et iværksætter­fradrag er allerede forslået. Men hvordan kan staten geare private midler endnu bedre på nye måder?

3. Skole og uddannelse

Forretningsforståelse skal gennemsyre dansk uddannelse.

Iværksætteri er grundlæggende hårdt arbejde kombineret med godt købmandskab. Det skal vi kunne i alle led af vores uddannelsessystem. Det skal ind på seminarierne som obligatorisk fag for vores skolelærere og ud på universitetet til underviserne. Og så skal vi have kodning og teknologi på skemaet.

Jeg hylder initiativet omkring et iværksætterpanel. Særligt hvis det bliver et nyskabende og nytænkende panel af entreprenører – lidt ligesom iværksætterne selv.