Iværksætteri bliver glemt af uddannelserne

Synspunkt. Erhvervsminister Brian Mikkelsen er klar, statsministren er med, men hvad med undervisningsminister Merete Riisager. Hvornår sætter hun iværksætteri på skoleskemaet?

Rasmus Madsen, relations manager i Dinero og forfatter Fold sammen
Læs mere
Foto: pr-foto

Nye innovative vinde blæser hen over det politiske landskab. Erhvervsminister Brian Mikkelsen vil med sit iværksætterpanel gøre Danmark til et af Europas førende iværksætterlande, og statsminister Lars Løkke Rasmussens Disruptionråd skal sikre, at Danmark griber mulighederne i den teknologiske udvikling i et foranderligt arbejdsmarked. Så langt, så godt.

Så mangler vi bare, at undervisningsminister Merete Riisager sætter iværksætteri på skoleskemaet på mere end bare forsøgsbasis, så vi begynder at dyrke iværksættertankegangen. Særligt i store organisationer og virksomheder, hvor regler, retningslinjer og gamle vaner risikerer at kvæle udvikling og kreativitet, er det en nødvendighed.

Når mennesker med iværksættersind kolliderer med det etablerede arbejdsmarked, opstår et kultursammenstød. Men der findes ikke én branche, som ikke har brug for nytænkende medarbejdere og ledere, som sparker døre ind til de rum, hvor ingen har været. Problemet er, at uddannelsesinstitutionerne halter efter.

Iværksættere er en særlig type personer, og for at bruge deres evner bedst muligt skal vi fokusere på en praksisorienteret uddannelse og ikke kun undervise i teori for teoriens skyld. Mange studerendes ihærdighed er – med al respekt – drevet af jagten på den næste karakter. Sådan arbejder iværksættere ikke.

De lægger liv, sjæl og hjerteblod i et konkret projekt og vil gøre det bedst muligt - og ikke bare afslutte en opgave hurtigst muligt. Iværksættere tager ansvar, træffer beslutninger, tænker selvstændigt, løser problemerne, ser andre mennesker som en ressource og går nye veje for at opnå det bedste resultat. Og så tør de lave fejl - og de rejser sig, når det er sket. Alle disse evner tager de med sig, hvis de en dag ender i et helt almindeligt 37 timers job. De er ærgerrige, de udvikler sig og bliver en ressource, som erhvervslivet hungrer efter.

Det betyder ikke, at al god teori skal hældes ud ad vinduet, men vi skal have en mere praktisk tilgang til fagene på skoleskemaet. Ved at give studerende mulighed for at arbejde med egne iværksætteridéer bliver de flået ud af uddannelsernes kunstige univers og ind i den virkelige verden. Pludselig er de ikke længere kun drevet af jagten på den næste gode karakter, men af oprigtig interesse og begejstring.

Både store og små virksomheder skal involveres, og mentorer fra erhvervslivet skal tilknyttes. Til inspiration og for at give med- og modspil. Vi skal rykke ved normerne for, hvad en uddannelse kan, og det kræver en kulturforandring, hvis vi skal flytte supertankerne, som uddannelsesinstitutionerne er i dag, og få praktisk iværksætteri på uddannelsesplanerne. Det kræver, at underviserne giver plads til en praktisk og ikke kun en teoretisk tilgang.

Det er på studiet, man begynder at skrive de første linjer på sit fremtidige visitkort. I dag findes der eksempler på uddannelsesinstitutioner, der tilbyder undervisning i iværksætteri, fx Erhvervsakademiet Sjælland. Men vi skal i endnu højere grad have kompetencerne sat i spil og testet af, for ellers skaber vi en generation af teoretikere, som først skal lære at være praktikere, når de er landet i virkeligheden – og vi risikerer at miste solide menneskelige ressourcer, fordi de arbejder bedre med praktik end teori.