»Island tilbage på sporet«

Island venter spændt på den islandske regerings forslag til ophævelse af valutarestriktionerne som en tiltrængt politisk afslutning på mange års kamp for at genoprette økonomien.

Ansvarlig økonomisk politik, opgang i fiskeriet, øget eksport af aluminium og en stærk stigning i turismen har været blandt de vigtigste faktorer i Islands økonomiske genoprejsning. Fold sammen
Læs mere
Foto: OLIVIER MORIN

Finanskrisen ramte Island i oktober 2008, og den ramte landet hårdere end de fleste andre steder. For både Island og den enkelte islænding har det være nogle barske år at komme igennem.

Den islandske regering var nødsaget til at gennemføre en række vidtgående foranstaltninger, herunder blandt andet skrappe valutarestriktioner for både virksomheder og privatpersoner.

Indføring af valutarestriktionerne har haft en stor negativ effekt på økonomien. De betød, at privatpersoner og virksomheder skulle ansøge om at veksle islandske kroner til en anden valuta og eksportvirksomheder skulle aflevere udenlandsk valuta i en islandsk bank.

For private har dette været styret med hård hånd og har medført, at det kun har været muligt at tage en begrænset kapital med på ferie. For virksomhederne har det medført, at islandske moderselskaber har haft meget svært ved at understøtte driften i udenlandske datterselskaber og har været helt afskåret fra at foretage nye investeringer heri eller understøtte finansieringen heraf. Direkte udenlandske investeringer i Island forsvandt næsten helt.

Island fik dog efterhånden gang i økonomien igen. Ansvarlig økonomisk politik, opgang i fiskeriet, øget eksport af aluminium og en stærk stigning i turismen var blandt de vigtigste faktorer i denne økonomiske genoprejsning. Væsentligt var dog også, at regeringen nægtede at betale bankernes forpligtigelser i udlandet.

Turismen er vokset fænomenalt i hele perio­den. I 2010 kom der omkring 470.000 turister til Island, mens der var godt 1.300.000 besøgende turister i 2015, hvilket vil sige en stigning på omkring 280 procent på fem år.

Dels skyldtes væksten, at Island er blevet meget billigere for turisterne på grund af faldet i valutakursen, dels nogle andre faktorer, som er lidt sværere at identificere eller måle. Det er for eksempel udbruddet i Eyjafjallajokull, der satte store dele af den globale flytrafik ud af drift i flere dage i foråret 2010. Valutaindtjeningen fra turismen er nu på et højere niveau end niveauet for fiskeriet og aluminiumsektoren.

En meget vigtig forudsætning for genopretning af den islandske økonomi har været at afslutte bankernes konkursboer, som igen er forudsætningen for ophævelse af valutakursrestriktionerne.

Sidste år indgik regeringen en aftale med kreditorerne, der i store træk går ud på, at kreditorerne betaler en stabilitetsafgift til staten, og til gengæld får de gamle banker lov til at veksle krone­aktiver over til udenlandsk valuta for at kunne udbetale dem til kreditorerne.

Stabiliseringsafgiften forventes at indbringe staten ekstraindtægter på i nærheden af 400 milliarder islandske kroner (32 milliarder danske kroner), hvilket beløb skal anvendes til at nedbringe statsgælden som p.t. er i nærheden af 2.000 milliarder islandske kroner (160 milliarder danske kroner).

Med ophævelse af valutakursrestriktionerne (muligvis kun gradvist), som regeringen har meddelt vil ske i løbet af 2016, kan der sættes et punktum for genopretningen af den islandske økonomi. Udsigterne til en sund økonomisk udvikling er gode.

Væksten i BNP har været blandt det højeste i Europa, og man regner med, at den har været over fire procent i 2015. Arbejdsløsheden er faldet fra knap otte procent i 2010 til 3,5 procent i slutningen af 2015. Inflationen er faldet til under Nationalbankens langsigtede mål på 2,5 procent, men store lønstigninger, som arbejdsmarkedet forhandlede sig frem til sidste år, vil sandsynligvis smitte af på inflationen, der forventes at stige en del de næste to år for siden at aftage igen.

Faldende råvarepriser og styrkelse af den islandske krone i 2015 har vejet imod effekten af lønforhøjelserne på inflationen. Det er dog også en væsentlig forudsætning for fortsat økonomisk vækst og velstand, at Island opnår en stigning i produktiviteten på længere sigt. Når kapitalrestriktionerne bliver ophævet, ska­bes der bedre muligheder for udenlandske investeringer i Island. Med en sund og fornuftig økonomisk politik samt moderate lønstigninger på arbejdsmarkedet er udsigterne gunstige for den islandske økonomi.

Alle i Island samt virksomheder og personer i udlandet med interesser for Island venter spændt på den islandske regerings forslag til ophævelse af valutarestriktionerne. Dette vil være en tiltrængt og længe ventet politisk afslutning på mange hårde og seje års kamp for at genoprette den islandske økonomi.