Hvorfor ikke?

Den frivillige sektor må udfordre den uambitiøse kompromistænkning i den offentlige sektor og de snævre økonomiske dogmer i den private, mener ledelsesguruen Henry Mintzberg.

Majken Schultz Fold sammen
Læs mere
Foto: Bjarke Bo Olsen

Sommertid er konferencetid for forskere. Det er der flere grunde til. For det første er konferencer stedet, hvor man præsenterer sine ideer og resultater for andre forskere inden for samme felt. Konferencer fungerer her som en væsentlig del af kvalitetssikringen. For det andet giver konferencer mulighed for at få indblik i andres arbejde og sikrer hermed, at vi i Danmark får indsigt i den nyeste viden på et felt. Det er specielt vigtigt, fordi det ofte tager tre-fem år, før den nye viden er klar til udgivelse i et internationalt tidsskrift. Sidst, men ikke mindst, inviterer konferencer til at møde store nutidige store tænkere. Det er nyttigt at opleve, at store ideer og vigtige bidrag er skabt af konkrete mennesker i en bestemt sammenhæng – også selv om de indimellem får en næsten overmenneskelig status. Og det er altid spændende at høre, hvad de er optaget af.

En af de tænkere, som alle, der har været igennem CBS de sidste 25 år, er stødt på, er Henry Mintzberg. Ham havde jeg mulighed for at opleve i sidste uge på den årlige konference for European Group of Organization Studies (EGOS). Den var i år flyttet til Montreal – en by med ikke mindre end fire fremragende universiteter. Et af dem, McGill, er hjemsted for Mintzberg, som holdt den store key-note tale på konferencen.

Mintzberg har været i stand til at skabe skelsættende bidrag på flere forskellige områder ved at gå sine egne veje og udfordre eksisterende tænkemåder.

Hans gennembrud kom allerede på baggrund af hans ph.d.-studie, hvor han som en af de første begyndte at interessere sig for, hvad ledere rent faktisk foretager sig – fremfor at spekulere over, hvad de burde foretage sig. Det var fundamentet for »Lederen og hans job«, som ud fra mikro-analyser af lederes tidsforbrug udviklede ti forskellige roller for ledelse. De er sidenhen blevet til rollemodeller i den forstand, at de bliver brugt til at spørge om, hvordan en leder udfylder sine forskellige roller.

Næste bidrag var inden for organisering. Gennem udvikling af forskellige organisationsformer viste Mintzberg, hvorfor effektiv organisering afhænger af, hvilken omverden organisationen skal fungere i. Det er værd at huske i en tid, hvor mange ledere tror, de uhindret kan kopiere »bestpractices« på tværs af forskellige organisationsformer. Samtidig har Mintzerg påpeget mange af de ledelsesmæssige spændinger, der udspringer af sameksistensen imellem forskellige organisationsformer, som når man forsøger at indføre entrepreneurship i store virksomheder eller forvandle hospitaler til effektive koncerner.

Inden for strategiområdet har Mintzberg vist, hvordan strategi i den virkelige verden er en kombination af planlægning og evnen til at gribe de muligheder, som vokser frem undervejs i processen. Han har gentagne gange udfordret den dominerende tro på, at virksomhedens fremtid skabes igennem store strategiske planer og argumenteret for en fremvoksende strategi, hvor virksomheden løbende justerer sine aspirationer. Sidst, men ikke mindst, har Mintzberg udtrykt en skarp kritik af MBA-uddannelserne med dens tro på, at unge mennesker kan læse sig til at være gode ledere. Han har angrebet den kynisme og manglende forståelse for de menneskelige dimensioner af ledelse, som specielt de Nordamerikanske MBA- uddannelser har skabt, og han har argumenteret for en langt større integration af lederes egne erfaringer i uddannelsen.

Nu har Mintzberg rettet blikket imod en større samfundsmæssig dagsorden og stiller spørgsmålet om, hvorfor vi er så gode til at løse teknologiske problemer og så dårlige til at løse sociale problemer. Han finder svaret i fundamentale ubalancer imellem den private, offentlige og frivillige sektor, der ligesom forskellige strukturformer kan modarbejde eller dominere hinanden på destruktive måder.

Initiativet til forandring vil først og fremmest komme fra den frivillige sektor, fordi det er den eneste, der er i stand til at spørge »Hvorfor ikke?«. Den frivillige sektor må udfordre den uambitiøse kompromistænkning i den offentlige sektor og de snævre økonomiske dogmer i den private. Ligesom virksomheders strategi så vokser den samfundsmæssige forandring frem nedefra igennem sociale initiativer og kritiske spørgsmål til eksisterende tankemåder. Men skal det lykkes, så må de to andre sektorer tage udfordringen op om radikalt at ændre sig, og alle sektorer må blive bedre til at bygge bro imellem hinanden.

Mintzberg er ikke den første ledelsesekspert, der søger at sætte en politisk dagsorden og bliver grebet af en stærk mission. Måske udspringer det af en dyb frustration over, at vores samfund har så svært ved at anvende al den viden, der er skabt igennem de sidste 40 års studier af ledelse, organisering og strategi. Det skal siges, at Mintzberg først og fremmest bruger USA som skræmmebillede, men samtidig forsikrer os andre om, at vi kommer til at følge efter. Ifølge Mintzberg er sommertid tænketid. Det gode samfund kommer ikke af sig selv.

PS: Se mere på http://www.mintzberg.org/