Hvorfor er så få virksomheds­ledere aktive på de sociale medier?

Management. I dansk erhvervsliv er vi vant til at holde tingene adskilt i det private og det professionelle. Overskrider de sociale medier den grænse?

Topchefer holder sig tilbage fra de sociale medier, men måske var det værd at mikse den private og den professionelle sfære lidt mere. Foto: Iris Fold sammen
Læs mere

I sidste uge faldt jeg over en artikel, som beskrev, at danske C20-virksomheder går glip af vækstmuligheder, fordi deres topchefer ikke er til stede på de sociale medier. Jeg synes måske, det er at tage værdien af SoMe lidt langt – altså at sætte virksomheders omsætning i relation til lederes SoMe-tilstedeværelse.

Men jeg kan nikke genkendende til, at man som virksomhed kan få gavn af, at topledere og ledende medarbejdere engagerer sig i og bidrager til »samtalen« på de sociale medier.

Jeg er selv aktiv på de sociale medier – jeg deler gerne mine holdninger på Twitter og LinkedIn, og jeg kan også godt finde på at dele dagens oplevelser i billeder på Instagram. Jeg kaster mig tit ud i debatter og diskussioner, som involverer mit faglige netværk.

Jeg deler også tit viden eller branche­nyheder, som jeg tænker, har en faglig relevans for mit netværk. Jeg finder selv inspiration til alt lige fra læseværdig litteratur, nye ledelsesperspektiver og nye interessante vinkler på kendte problemer. Og så bruger jeg mest af alt de sociale medier til at få en fornemmelse af, hvad der sker i verden omkring mig både politisk, kulturelt og forretningsmæssigt.

Jeg oplever ofte, når jeg møder nye mennesker, at de kender lidt til min baggrund og mine holdninger, fordi de har læst en artikel, som jeg har postet og kommenteret, eller fordi de har læst et bidrag, som jeg har givet til en debat. Det gælder også, når jeg mødes med en kunde eller en partner.

Jeg synes, det bidrager til, at man springer hurtigere ind i relationen – som en slags ice breaker – ligesom jeg faktisk også oplever, at mine forretningsforbindelser er relativt godt opdaterede på, hvad min virksomhed kan og står for.

Jeg får også mulighed for at fortsætte dialogen efter mødet på lidt mere uformel vis. Hvis jeg f.eks. har deltaget i en konference eller lignende, kan den faglige diskussion fortsætte længe efter konferencen – på de sociale medier.

Så selv om jeg synes, at koblingen mellem vækstpotentiale og lederes SoMe-tilstedeværelse virker lidt søgt, kan jeg sagtens se, at min tilstedeværelse i de sociale medier er med til at give min virksomhed en stemme og et menneskeligt ansigt, der måske er nemmere at relatere sig til, end hvis samme budskaber kom fra virksomheden.

Det er naturligvis forudsat, at mine holdninger og værdier også reflekterer min virksomheds holdninger og værdier – og her har Microsoft og jeg heldigvis mange ting til fælles.

Jeg tror, jeg kan bidrage til, at min virksomhed bliver mere tilgængelig – det er lettere at skrive en kommentar til et menneske end til en virksomhed.

Hvorfor er så få danske virksomhedsledere så til stede på sociale medier? Måske handler det om, at vi er vant til at dele vores verdensbillede op i en privatsfære og en professionel sfære?

Vi holder tingene adskilt, og vi agerer ud fra, hvad der er passende i et professionelt regi, og hvad der er passende, når vi er private. Her tror jeg faktisk, at de sociale medier overskrider en grænse for mange – man kan ikke opdele sociale medier i to sfærer. Enten er man eller også er man ikke. Måske vi skal starte der – udfordre vores verdensbillede en smule? Og i takt med at vores virksomheder bliver mere formålsdrevne med visioner, holdninger og principper, vi mennesker kan identificere os med, er det måske ikke så slemt at forene de to sfærer lidt mere?