Hvor kommer det næste Novo fra?

En lægemiddeludviklingsfond kan være med til at lægge fundamentet til etablering af nye, danske medicinalfirmaer, mener professor og læge­middeludvikler Nils Brünner.

Arkivfoto. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup

Som professor og lægemiddeludvikler inden for kræftsygdomme er jeg overbevist om, at der med mig var mange, der med stor tilfredshed læste indlægget i Berlingskes Business-sektion torsdag 9. juni 2016. Vækstministeren og sundhedsministeren vil øge det politiske og offentlige fokus på medicinal- og biotechbranchen med det formål at sikre den fortsatte succesrige udvikling af ny medicin i Danmark.

De to ministre anerkender denne branches evne til at skaffe vækst, arbejdspladser og milliardindtægter til den danske statskasse. Der vil blive nedsat et vækstteam, og målet er allerede til næste forår at fremlægge en egentlig strategiplan for danske life-science-virksomheder.

Virksomheder som Novo og Lundbeck er i høj grad baseret på og drevet af rationel lægemiddeludvikling, enten fra egne firmaer eller indkøbt fra universiteterne og/eller mindre biotekfirmaer. Men der er stadig et stort og udækket behov for og potentiale i at opdage og udvikle nye effektive lægemidler, hvor målet er nyskabende forskning, som reducerer lægemidlers bivirkninger, som gør eksisterende og nye lægemidler endnu mere effektive, som undersøger de nye lægemidlers virkningsmekanismer, og som undersøger bivirkningsprofiler og farmakologiske aspekter.

Endelig er der et behov for at nytænke de traditionelle faser af lægemiddeludvikling, for at optimere disse processer med hensyn til tid og omkostninger. Disse behov er for nuværende ikke tilfredsstillende understøttet via offentlig forskningsstøtte i Danmark, og det er klart, at der her er et meget stort og uudforsket potentiale, som trænger til ekstra fokus for, at vi også fremover har en velfungerende og succesrig medicinal industri i Danmark.

Jeg ønsker hermed at give mit bidrag til det vækstteam, som skal rådgive ministrene i denne sag.

Udvikling af lægemidler er et helt naturligt dansk forskningsområde at fokusere på. Det bygger på en lang forskningstradition i Danmark, og området er oplagt som brobygger mellem de akademiske forskningsinstitutioner og den private sektor herunder at de akademiske forskningsinstitutioner skal kunne garantere, at de store firmaer kan rekruttere kvalificerede medarbejdere. Og vi har de nødvendige forudsætninger og kompetencer for at kunne bringe lægemiddeludvikling til et nyt niveau. Det er imidlertid blevet gradvist sværere at få fondsmidler til denne type forskning, og derfor kræver det en national koordineret indsats, for at vi skal kunne fortsætte den succes, det allerede er.

Ny national lægemiddeludviklingsfond

Jeg foreslår derfor, at der i Danmark oprettes en national fond til støtte af dansk lægemiddeludvikling – det vil sige fra den indledende identifikation af det nye lægemiddel til de afsluttende kliniske undersøgelser. Fonden skal skaffe sine midler via offentlige tilskud og via bidrag fra store private fonde.

Denne nye nationale fond kunne drives af Danmarks Innovationsfond, og bevillinger skulle i givet fald kun gives efter ansøgning og international evaluering. Baseret på støtte fra denne nye fond skal det være målet, at der ud over landet kan etableres et antal danske centres of excellence, det vil sige innovative og ambitiøse forskningsmiljøer inden for de forskellige elementer af læremiddel­udvikling, samt at disse centres of excellence tilsammen etablerer den fornødne ekspertise til at støtte danske forskere med at få deres nye lægemidler frem til klinikkerne og patienterne.

En national lægemiddeludviklingsfond skal således være med til at lægge fundamentet til nye firmaer, så disse kan udvikles og modnes. Det er min vision, at vi med en ny national lægemiddeludviklingsfond inden for de næste ti år vil kunne se et-to nye store børsnoterede danske medicinalfirmaer og mindst fem-seks nye større biotekfirmaer etableret i Danmark. Mit indlæg skal ses som et idégrundlag til at skabe noget større og værdifuldt for Danmark.