Hvor er der en Uber, når man skal bruge den?

Jeg savner Uber i Danmark. Uden overhovedet at have kørt med dem, da det stadig var muligt i Danmark.

For som Berlingske Business de seneste dage har afdækket, så er alternativet – i form af en tur med en taxi – i mange tilfælde blevet dyrere, umuligt at finde prisen på og i hvert fald ikke præget af bedre udbud og mere konkurrence.

Se det er jo interessant – for de stigende priser. De fuldstændigt uigennemskuelige priser, som vi kunder nu mødes af, er resultatet af forårets gennemførelse af en ny taxilov, som ellers skulle have stik modsatte effekt. Jeg tænker, at politikerne, som besluttede den ny lov, har lukket lidt af et monster ind, fordi man slap styringen med priserne.

Jeg er indædt tilhænger af konkurrence og af, at taxibranchen liberaliseres. At der åbnes for mindre styring, og at der kan komme flere taxier på gaden, dér, hvor der er behov for dem, er fremragende. Men noget siger mig, at politikerne ikke har forstået, at mindre styring til en hardcore-branche som taxa-branchen også kan få modsatte effekt.

Taxa-branchen selv forklarer ivrigt, at de stigende priser blot er en midlertidig størrelse. Snart kommer der flere biler på gaden, og så bliver konkurrencen hård, og priserne vil falde. Personligt tror jeg ikke på julemanden – og at priserne på taxikørsel først skulle stige, for så senere at begynde at falde, vil jeg se, før jeg tror det.

Hvis man tager virkeligheden fra Sverige, hvor taxipriserne har været delvist ustyrede i mange år som eksempel, så er der da heller intet, der tyder på, at det på et senere tidspunkt pludseligt skulle blive billigere at køre taxa i Danmark.

I Sverige, som jeg jævnligt besøger, er priserne vidt forskellige fra taxi til taxi, fordi de kører under forskellige regelsæt. Lidt det samme synes nu at være fremtiden i Danmark.

Og at de høje priser kan mærkes, fortalte en kollega om forleden.

Som sædvanlig flottede han sig, da han ankom til lufthavnen i København og ville tage en taxa hjem til lejligheden i København. Sådan har vanen været i mange år, men denne gang var anderledes.

For hvor den relativt korte tur i København tidligere kunne klares for godt 300 kr., så kostede turen i en stor bil denne gang mere end 500 kr. Min kollega undrede sig – og det samme har mange andre taxikunder formentlig gjort, når prisen på en tur pludselig er en anden end den hidtidige. Det er ikke en videnskabelig undersøgelse af taxapriserne, men alligevel påfaldende.

Og så er det, at jeg efterlyser nyt om Uber i Danmark.

De forsvandt som bekendt fra de danske gader. Dels på grund af hård modstand fra taxabranchen. Dels af politiske grunde, og ikke mindst fordi Uber selv ikke kunne finde ud af at lave en løsning, hvor betaling af skat og styr på tingene i forhold til dansk lovgivning var på plads.

De ting skal selvsagt være på plads. Det er et rimeligt krav i et samfund som det danske. Men lad os da for pokker få mere konkurrence - fra Uber eller andre, der finder løsninger, i stedet for forhindringer.

Det er vel ikke for meget at bede om – og indtil konkurrencen er på plads, må metro, cykel og delebiler i endnu højere grad stå for min transport gennem byen. For en dyrere tur i en taxi virker ikke rigtigt tillokkende.

Peter Suppli Benson er erhvervsredaktør på Berlingske