Hvaaaaa – er der puls?

Serie. En nærdøds­oplevelse anno 2017.

Foto: pr-foto. Ursula Krogsbøll - direktør
Læs mere
Fold sammen

Det er bestemt ikke karriere­fremmende at være i kontakt med virkeligheden. Selvfølgelig kan man formulere sine iagttagelser mere eller mindre spiseligt, men når alt kommer til alt, vil vi allerhelst bekræftes: Det skal nok blive godt. Vi er på sporet.

Jeg er i den situation rent professionelt, at jeg ofte har iagttagerens rolle. I løbet af 2016/17 har jeg aflagt de første 40 danske virksomheder besøg og fået et kig ind i maskinrummet. Iagttageren har det privile­gium at kunne se virkeligheden i øjnene, uden at det har konsekvenser. Anderledes vanskeligt stillet er deltageren.

Lad mig dele følgende historie fra 2017 med dig: En stor dansk virksomhed ansætter en innovationsproceskonsulent i erkendelse af, at noget må ske: Virksom­heden skal kunne udvikle nye spændende innovative digitale løsninger til deres kunder.

Fyren – vi kan kalde ham Mads – er ambitiøs, kommer fra en tilsvarende stilling, ved hvad det handler om, tænker de helt rigtige tanker, kan sit stof. Han bruger et par måneder til at lande i butikken og beslutter at afholde et kick-off, der skal inspirere og inddrage en bred kreds – et fælles afsæt for det kommende paradigmeskift. Som det handlekraftige og forhandlingskompetente menneske han er, skaffer han en bunke penge og inviterer en af de store internationalt anerkendte og altid underholdende key-note speakere. Mads booker det største mødelokale og inviterer, så lokalet fyldes HELT op.

Se, nu er det man godt kunne tro, at de indbudte ville tænke: Cool! WOW! Kommer Gud forbi matriklen og holder oplæg bare for os? Hvor vildt! Man kunne forestille sig, at de indbudte ville føle sig priviligerede og ville glæde sig til inspiration, begejstring og nye tanker.

Men vores forestillingsevne rækker ikke. Intet kunne være mere fjernt fra virkelig­heden.

Det første, Mads bliver mødt med, inden invitationen accepteres i kalenderen, er: »Hvilket projektnr. må vi skrive det på«. På selve dagen er der stort frafald af deltagere. Det store mødelokale er alt, alt for rummeligt. På slaget 14 er lokalet næsten tomt. Mads er synligt bekymret. Det er ikke sjovt at stå med en key-note og et næsten tomt mødelokale. Heldigvis samles der en lille skare i løbet af en ti minutters tid – bevæbnet med PC, så der kan besvares mail undervejs.

Under den efterfølgende dialog fremsætter en mellemleder det synspunkt, at der er masser af mulighed for at drive innovation i virksomheden. Der er intet, der forhindrer folk i at mødes f.eks. mellem 16 og 18. En kvindelig undersåt sætter ord på og siger »Det vil sige, at det er interessetimer?« – herefter er der ikke nogen, der har lyst til at tilføje yderligere. Lokalet isner. Ærgerligt at den eneste fremmødte fra ledelsen er gået i pausen – det havde været en nyttig er­faring.

En historie fra den virkelige verden i 2017. I en stor dansk virksomhed. Og hverken historien eller virksomheden er unik. Ikke spor.

Nu er spørgsmålet: Har du bevaret evnen til begejstring, eller er projektnummeret blevet selve meningen med arbejdslivet? Er der puls?