Husejerne plyndres

Debatindlæg

Foto: MOGENS LADEGAARD

Indledningsvis gøres opmærksom på, at for de flestes vedkommende er huskøb for at have et sted at bo, herunder have plads til børn, ikke for spekulation. Den årsag synes helt glemt.

I Berlingske Business 5. december, beklager vicedirektør i Kraka Jens Hauch og professorerne Peter Birch Sørensen og Hans Jørgen Whitta-Jacobsen begge seniorfellows i Kraka, at stigningstakten i grundskylden på op til 7 pct. årligt i perioden årene 2017 til og med 2020 foreslås afskaffet, dvs grundskylden holdes uændret i absolutte beløb i den periode.

Der beskrives provenutab for staten (som er lig mindre betaling for husejerne), som nævnte personer, (og tilhængere af skatter på ikke flytbare aktiver) bl.a. finder uheldigt, da det skulle komme nuværende husejere til gode, selvom de er blevet plyndret i årevis, samt bevirke stigende ejendomspriser.

Så muligvis skattestigningspause til år 2021, men på et beløbsmæssigt højt niveau.

Nyt boligskattesystem sandsynligvis med en ”fælleskat” bestående af nuværende ejendomsskat/grundskyld og ejendomsværdiskat, ligeledes med sandsynlige årlige stigninger fra år 2021, i f.t. niveauet i år 2020. Dvs nu kan begge tidligere ejendomsskattetyper reguleres op med en kosmetisk lavere skatteprocent, men på højere ejendomsvurdering/beskatningsgrundlag.

Dertil indekserede og momsbelagte afgifter på olie og energi til opvarmning, elforbrug, vand og vandafledning. Moms af grundkøb, nybygning og vedligeholdelse, afgifter på lånstiftelse i f.m. med finansieringen, hvor også momsdelen skal finansieres. (Momsen forbruges af staten her og nu og ”husejeren” forrenter og afdrager i mange år), moms på salgsomkostninger, stempelafgifter af skøde og lånoptagelse. Hidtidig grøn omstillings PSO, flyttes til formodentligt højere indkomstskatter, eller hvad der måtte findes på.

Boligrelaterede skatter og afgifter giver ufrihed, uanset om nogle, f.eks forannævnte personer tilknyttet Kraka, vismænd, socialistiske økonomer, professorer, finder det rigtigt tillokkende at få husejerne i et yderligere økonomisk jerngreb, da husejerne sidder i fælden.

Det er, efter min opfattelse, bedre at afdrage et lån grundet højere købspris, som der kan ses ende på, end evigt stigende og løbende ejendomsskatter og afgifter.

Derfor afskaf løbende boligskatter af enhver art, og beskat ekstraordinære gevinster (økonomiske korrekt opgjort), og nedlæg kommissionen der er i gang med at ”opfinde” et fair boligbeskatningssystem, da det ikke findes.

Hvis der måtte mangle penge i statskassen ved en omlægning, viser det blot at almindelige husejere er tvangsarbejdere.

Pensionister i eget hus, med almindelig opsparing (ikke mangemillionærer), bliver desuden blanket af grundet manglende forrentning af opsparingen, som skal finansiere de gældsatte, incl. Statens ”råderum/maskeret gældsætning”, og udhules yderligere af den Europæiske Centralbanks fornuftstridige pengetrykkeri i bestræbelser på at skabe inflation.

Plyndring - onde skatter – kaldes fænomenet, og det ender, efter min opfattelse, helt galt !