HK fører sine medlemmer bag lyset på pensionsområdet

HK fortsætter ufortrødent med at komme med usande kritikpunkter omkring pensionsrådgivernes virke, senest med HK’s Simon Tøgerns indlæg i Berlingske den 15. november. Forsikringsmæglerforeningen (FMF) er ærgerlige over den usaglige tone, der tydeligt viser, at HK ikke sætter sig ind i området.

arkivfoto: HK/Privat Simon Tøgern. Søndag 9. februar 2014, Industriens Hus på Rådhuspladsen, København. Fold sammen
Læs mere
Foto: Thomas Lekfeldt
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

HK fremfører beregninger, som de har betalt Skinnerup Consulting for at udføre med det ene mål for øje at tale fagforeningens egen sag. HK har tilsyneladende en dagsorden, hvor de ønsker selv at sætte sig i førersædet på pensionsområdet overfor sine medlemmer, men uvildige eksperter har vurderet forudsætningerne for beregningerne – og de har ingen gang på jord; analysen er et fantasifoster.

HK nægter at udlevere beregninger

FMF har bedt om at få beregningerne udleveret, så de kan blive efterkontrolleret. Det har HK nægtet. FMF har derefter forsøgt at få beregningsforudsætningerne udleveret. Det vil man ikke give os på skrift, men vi har fået lov til selv at notere forudsætningerne ned, og Skinnerup Consulting har efterfølgende bekræftet, at det er gjort korrekt.

FMF må altså ikke få adgang til de anvendte formler, men vi har fået anerkendte eksperter til at foretage en efterkontrol ud fra de oplysninger, vi har fået. Her konstaterer aktuarerne, at HK’s forudsætninger er beregnet på at opnå et givet resultat – og de bekræfter endnu en gang, at HK’s forudsætninger ligger milevidt fra virkelighedens verden.

FMF’s beregninger bygger på faktiske forhold

FMF har efterfølgende foretaget konkrete beregninger baseret på reelle forhold. Beregningerne viser i dette eksempel, at en person opnår en merværdi i sit pensionsdepot på ca. kr. 150.000. Det står i skarp modsætning til HK’s resultat, der viser et opgjort tab på kr. 1.345.000. Det er en enorm beregningsforskel, og FMF har derfor fået endnu en ekstern part til at kontrollere vores beregninger.

Uvildig ekspertise understøtter FMF

For at sikre absolut uvildighed har FMF bedt Professor Mogens Steffensen, Institut for Matematiske Fag ved Københavns Universitet, til at vurdere resultaterne. Mogens Steffensen er den ypperste ekspertise indenfor det aktuarmæssige område i Danmark, og samtidig er han fuldstændig uafhængig – både af fagbevægelsen, pensionsselskaberne og pensionsrådgiverne.

Efter at have set på henholdsvis HK’s og FMF’s beregningsforudsætninger, udtaler Mogens Steffensen:

”HK’s beregninger og forudsætninger sammenstiller markedets laveste priser for en standardiseret aftale med markedets højeste priser for en individuel aftale. Alene dette element betyder, at man skal forholde sig kritisk. Derudover ”renser” HK analysen på områder, hvor de kommercielle selskaber bl.a. qua konkurrencen præsterer godt med lave priser. Derved opstår der et stort spænd imellem HK’s  beregningsforudsætninger og den faktiske markedssituation. Eller sagt på en anden måde, HK’s analyse er ikke realistisk.

FMF’s tilsvarende analyse bygger i højere grad på faktiske markedsforhold og i denne analyse har man været mere reel. Faktisk er det sådan, at FMF’s analyse, når det kommer til stykket, på visse områder er konservativ, det vil sige, man har været beskeden i forhold til nogle af de fordele, man reelt tilvejebringer for pensionsopspareren og pensionsmarkedet generelt. Det er mit indtryk, at man kan fæste lid til FMF’s argumenter, og at man kan konstatere, at pensionsopspareren i det gennemgåede eksempel med mæglerens udnyttelse af markedssituationen har mulighed for at stå med et bedre produkt uden at betale en væsentligt højere pris.”

Manglende konkurrence gavner ingen

HK’s Simon Tøgern taler arbejdsmarkedspensionsselskaberne sag, men de leverer et standardprodukt. Det er et ganske godt valg for mange medarbejdere, men nogle har behov for en individuelt tilpasset ordning – måske som følge af særlige familieforhold, høj løn, formue eller andet. Arbejdsmarkedspensionsordningerne kan ikke tilbyde den type ordninger, og derfor er der også brug for private pensionsselskaber og pensionsrådgivere.

Det er uforståeligt, at HK vil begrænse medarbejdernes mulighed for at få hjælp fra uvildig ekspertise, når der skal etableres pensionsordning. At berøve medarbejderne denne mulighed svarer til, at en virksomhed siger til en medarbejder, at de ikke må spørge deres fagforening til råds i et arbejdsretsligt spørgsmål – det bør selv HK kunne forstå det urimelige i.

Nu bør HK stoppe sin fremturen i medierne og i stedet forsøge at tilegne sig viden på området. FMF har flere gange forgæves tilbudt at mødes med HK, men vi stiller fortsat gerne op.