Har regeringens forenklingsudvalg nu også helt styr på tallene?

Bliver landets fire innovationsmiljøer nedlagt, trækker man tæppet væk under en succes.

Det er en meget dårlig idé at nedlægge innovationsmiljøerne i Aalborg, Aarhus, Odense og København, mener Mette Reissmann (SF). Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Regeringens forenklingsudvalg har foreslået at nedlægge landets fire innovationsmiljøer, der hjælper helt nye videntunge iværksættere i gang med risikovillig statslig og privat kapital.

En kernebegrundelse fra udvalgets side var, at innovationsmiljøernes investering i danske iværksættere har gjort det svært at tiltrække ny risikovillig kapital senere hen. Den begrundelse svæver mildt sagt i vinden. Og det frustrerer mig som ordfører på området.

En spritny og meget grundig bruger­undersøgelse blandt innovationsmiljøernes virksomheder siger nemlig det modsatte. Mere end 60 pct. af de iværksættere, som innovationsmiljøerne støtter, siger, at innovationsmiljøerne gør det lettere at tiltrække investorer. Kun tre pct. mener, at det er blevet sværere.

Samme undersøgelse viser i øvrigt også, at 86 pct. er tilfredse eller meget tilfredse med samarbejdet med »deres« innovationsmiljø. 83 pct. af iværksætterne mener, at det vil være skadeligt for fremtidens iværksættere, hvis innovationsmiljøerne forsvinder.

Så hvor har regeringens forenklings­udvalg sine informationer fra? Jeg vil gerne se nogle hårde fact fra udvalget eller regeringen. Ellers florerer myterne. En af dem kunne være, at udvalget har forsøgt at tænke politisk og dermed prioriteret, at balancen mellem statslig, regional og kommunal strømlining skal være til stede. På bekostning af fornuften. Jeg har stillet spørgsmål til ministeren om det og venter nu i spænding på svarerne.

Det er for så vidt en fair sag for et regerings­udvalg at have en holdning til balancen mellem stat, region og kommune. Men som ansvarlig politiker forventer jeg at få det at vide up front, at det er en prioritering – specielt når man trækker tæppet væk under en succes.

I dag er innovationsmiljøerne til stede i Aalborg, Aarhus, Odense og København. Deres evne til at spotte gode iværksættere over hele Danmark er faktisk god. 50 pct. af investeringerne ligger faktisk uden for hovedstadsområdet på trods af, at landets største medicinal- og IT-virksomheder ligger i København og omegn.

Og med deres unikke idé og tæt tilknytning og medejerskab fra universiteterne er innovationsmiljøerne også i stand til at sikre, at mere af Danmarks forskning bliver til virksomheder, som Danmark kan leve af i fremtiden. Det vidner f.eks. to af innova­tions­miljøernes succeser – GOMspace fra Aalborg og Universal Robots fra Odense – om. Innovationsmiljøerne sikrer et Danmark i balance, sådan som Social­demokratiet ønsker.