Håbløse vilkår for genopbygning af tillid til Skat

Foto: Iris. Fold sammen
Læs mere
Foto: Sarah Christine Nørgaard

Vi skal genopbygge tilliden til Skat.

Sådan lyder en af de mest brugte politiker-sætninger det seneste år. Og hvem kan egentlig være uenig i det? Uanset om du mener, at vi betaler for meget, for lidt eller lige tilpas i skat, er det i alle danskeres interesse, at Skat, der årligt opkræver næsten 1.000 mia. kr. i skatter og afgifter og er en grundpille i den danske velfærdsstat, fungerer og nyder tillid.

Skatteminister Karsten Lauritzen (V), der har været minister i mere end to år og dermed nærmer sig en slags danmarksrekord på posten i et ministerium med hyppige udskiftninger, har sagt det gentagne gange. Faktisk hver gang han har fremlagt en ny kriseplan for at genrejse Skat. At tilliden skal genopbygges, og at der skal ro om Skat.

»Altså, ro om Skat handler lige så meget om, at det i min optik er sådan i Danmark, at hvis nogen ligger ned, så sparker man til dem. Det har man gjort ved Skat i mange år. Men hvis man vil vedblive med at gøre Skat til en prügelknabe for alt, så bliver det svært. Så ro handler ikke kun om noget organisatorisk, men også om den debat, der er,« som Karsten Lauritzen sagde til Berlingske i juni, da han med en ny plan sprængte Skat i stykker.

Den nye plan, som af embedsmændene har fået den æggende titel »Fra én til syv styrelser – Skatteforvaltningen 2021« rulles ud over de kommende år og betyder – som titlen antyder – at Skat erstattes af syv nye styrelser. Det er muligt, at den nye organisering af bureaukratiet omkring opkrævningen af skat i Danmark kan skabe ro og tillid til Skat. Men hele øvelsen har håbløse vilkår.

For parallelt med den nye organisering af Skat vil der de næste fem-seks år køre en undersøgelseskommission, som skal kulegrave skandalerne i Skat. Paradoksalt nok er baggrunden for kommissionen den samme, som baggrunden for kriseplanen.

»En tilbundsgående undersøgelse skal gøre os klogere, så vi kan undgå lignende skandaler i fremtiden. Og det er forudsætningen for, at vi kan genopbygge tilliden til Skat og den samfundskontrakt, vi har med hinanden om, at alle bidrager,« som DF-formand Kristian Thulesen Dahl sagde i maj, da han sammen med S-formand Mette Frederiksen gennemtvang den undersøgelseskommission, der formelt bliver nedsat, når der senest i august er fundet en dommer som formand.

Skattekommissionen har fået et ualmindeligt bredt opdrag og skal bl.a. kulegrave skandalen om Skats kuldsejlede EFI-system og »beslutningsgrundlaget for, implementeringen af og opfølgningen på de generelle effektiviseringstiltag i Skat« siden 2002.

Det er svært at forestille sig beslutninger i Skat og Skatteministeriet de seneste 15 år, der ikke på en eller anden måde bliver omfattet af kommissionen, som tidligere departements­chef i Skatte­ministeriet, Peter Loft, lidt bittert konstaterede onsdag.

Samtidig skal kommissionen løbende aflevere delrapporter, hvilket vil betyde, at mens Skatteministeriets storstilede genopbygningsplan skal føres ud i livet, vil det samtidig pible frem med nyheder fra kommissionen om de dårligdomme i Skat og Skatteministeriet, der har ført til undtagelses­tilstanden i Skat i dag.

Dermed er der en åbenlys risiko for, at de to forsøg med samme formål, at genoprette tilliden til Skat, kommer til at modarbejde hinanden.

Simon Bendtsen er redaktør og leder af indsigtsgruppen på Berlingske Business.