Grøn eksportstrategi for treciret milliardbeløb

Der er udsigt til massive, globale grønne investeringer i de kommende år – og som verdens grønne fyrtårn har Danmark gode muligheder for at få sin del af ordrerne.

Verdens største solfangeranlæg til fjernvarmeproduktion blev fredag eftermiddag indviet i Dronninglund i Vendsyssel. Anlægget vil fremover levere halvdelen af fjernvarmeforbruget til 1300 husstande i byen. Det er Dronninglund Fjernvarmeværk der har bygget det 37.000 m2 store solfangeranlæg der har kostet 104 millioner kroner. Det varme vand fra solfangerne bliver gemt på en ny måde i en kæmpe lagertank der måler 100 x 100 m. ovenpå og 16 m. i dybden. Her ses en del af solfangeranlægget der er placeret ved ringgaden omkring byen. Fold sammen
Læs mere

Når Danmarks nye eksportstrategi på energiområdet har en ambition om at fordoble eksporten fra 70 mia. kr. i 2015 til 140 mia. kr. i 2030, kan det virke voldsomt ambitiøst.

Men eksporten af energiteknologi er allerede nu en bemærkelsesværdig dansk succeshistorie, der giver genlyd i hele verden – ikke mindst når det drejer sig om de løsninger, der understøtter den globale grønne omstilling.

I sin fremlæggelse af eksportstrategien i den forløbne uge så energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt både potentialet i eksporten og udfordringen: Der skal arbejdes på alle styrkepositioner, for at Danmark kan bevare sin rolle som internationalt fyrtårn for grønne energiløsninger.

Ministeren pegede direkte på State of Green som en vigtig aktør i dette arbejde. Som national grøn branding-organisation med staten og fire erhvervsorganisationer i ejerkredsen er State of Green med til at kitte alle danske aktører sammen – offentlige såvel som private, så den danske indsats trækker i samme retning. Både når det gælder aktiviteter i udlandet, og når tusindvis af udenlandske professionelle besøgende hvert år kommer til Danmark for at blive inspireret af de grønne danske løsninger og måske købe dem eller, som Google og Facebook, investere i Danmark.

Mange danskere ved ikke, hvor flot et ry Danmark har som grønt foregangsland. Det kan virke sjovt, når Bernie Sanders i den amerikanske valgkamp fremhæver Danmark og den danske omstilling til vedvarende energi. Men det er en kendsgerning, at den danske grønne omstilling bliver beundret i USA, i Kina og overalt på kloden.

Beundringen skyldes evnen til at tænke nyt, samarbejde på tværs og til at føre ideerne ud i livet. Det skyldes indsatsen fra det offentlige, hvor lovgivningen har været drivkraft for udviklingen, og fra det private, hvor løsninger er udtænkt og har været dét, der har gjort visionerne muligt. Og ikke mindst er det evnen og viljen til, at det offentlige og private arbejder sammen for at nå målene.

Embedsmænd, politikere og private aktører fra hele verden strømmer til Danmark for at forstå, hvad vi gør. Hvordan har Danmark øget velstanden med 70 procent siden 1980 uden at øge energiforbruget? Hvordan har vi formået at få vindenergi til at levere mere end 40 procent af den strøm, vi årligt bruger? Hvordan kan København og andre byer være verdensledere i udfasning af fossile energikilder – og hvordan kan danskerne bakke så stærkt op om den grønne omstilling?

Disse undrende spørgsmål bliver State of Green dagligt stillet i vores arbejde. Som branding-organisation skal vi arbejde for at synliggøre Danmark og vores grønne løsninger – om det er vindmølleparker og verdens bedste energisystem, energieffektiv produktion, fjernvarme, vandløsninger i byerne, bioenergi eller noget helt sjette, syvende eller ottende.

Det gør vi i hovedtræk på tre måder: På vores webportal ved at organisere besøg af udenlandske beslutningstagere til Danmark og ved at være synlige ved særligt udvalgte aktiviteter i udlandet.

Siden etableringen i 2008 af State of Green (dengang under navnet Klimakonsortiet) har vi tilrettelagt besøg i Danmark for flere end 15.000 offentlige og private beslutningstagere fra alle verdensdele. De er kommet for at forstå, hvad vi gør i Danmark, og for at besøge potentielle forretningsforbindelser.

State of Greens opgave er ikke at markedsføre den enkelte virksomhed, men fortælle om det vi er gode til i Danmark. På vores webportal www.stateofgreen.com kan professionelle fra hele verden finde grønne løsninger fra danske virksomheder. Flere end 1.400 løsninger fra 650 virksomheder ligger frit tilgængelige som en måde for både store og små virksomheder til at nå ud til potentielle forretningsforbindelser. Det gode er, at det ikke koster virksomhederne en krone at være med på webportalen, der har ca. 60.000 månedlige besøgende, oftest fra Kina, USA og andre af Danmarks nøglemarkeder. Portalen er på engelsk, men med versioner på kinesisk, japansk og tysk.

Uden for Danmarks grænser arbejder State of Green tæt sammen med de danske ambassader, er med i handelsfremstød og sikrer dansk synlighed og en platform for danske virksomheder på internationale events som f. eks. FNs klimakonferencer. I 2015 åbnede State of Green i samarbejde med DI Danish Cleantech Hub i New York for at hjælpe danske virksomheder tættere på den politiske beslutningsproces i byen, som i de kommende år investerer milliarder af dollar i grøn omstilling.

En lignende hub er siden etableret i Shanghai, og State of Green arbejder sammen med sin ejerkreds målrettet på at åbne flere af disse platforme andre steder i verden. Alle disse aktiviteter er for at grønne løsninger også i fremtiden på alverdens sprog vil rime på Danmark – og dermed bidrage til at skabe øget vækst og nye job.

Tænketanken Kraka har beregnet, at en fordobling af energieksporten vil forbedre bruttonationalproduktet med 36 mia. kr. i 2030 og øge beskæftigelsen med 34.500 (fra i dag 56.000). Væksten vil gavne i by og på land; grønne arbejdspladser er i høj grad i landområderne, hvor den demografiske udvikling er urovækkende.

Med eksportstrategien er der nu skabt en solid ramme for mere vækst – til gavn for os alle. Erfaringen viser, at vi kan skabe opsigtsvækkende resultater, når danske virksomheder, myndigheder og organisationer systematisk samarbejder.