Gør erhvervspolitik til motor i beskæftigelsen

Frustration. Vi har et stort uudnyttet potentiale herhjemme, for virksomhederne kan ikke finde de rette medarbejdere i dag.

Læs mere
Fold sammen

Danske virksomheder har i dag mange muligheder for at søge tilskud, lån og rådgivning fra det offentlige til at støtte udviklingen af deres forretning. Støtteordninger der grundlæggende er nødvendige for, at Danmark igen kan komme op på et vækstniveau, hvor jobskabelse bliver selvforstærkende.

En simpel sammentælling viser, at der i Danmark findes mere end 120 offentlige støtte- og rådgivningsordninger. Desværre oplever mange virksomheder ikke det høje antal af støtteordninger som en hjælpende hånd, men nærmere som en hæmsko.For mange af de eksisterende ordninger falder nærmest oven i hinanden i forsøget på at nå ud til virksomhederne og har samtidig svært ved at koordinere indsatserne imellem hinanden. Det gør det svært for virksomhederne at få overblik over hvilke relevante muligheder, der er for dem.

En rapport fra Iris Group viser desuden, at de mange erhvervsstøtteordninger heller ikke selv har overblikket over, hvad der findes af ordninger, og derfor ikke kan være virksomhederne behjælpelige med at guide dem igennem junglen. Det er et spild, som skaber frustration og forvirring, hvilket i sidste ende resulterer i, at de mange erhvervsstøtteordninger langt fra sikrer den vækst og jobskabelse, som var tiltænkt.

Fokus på viden

Djøf og Håndværksrådet har tidligere dokumenteret, at der i Danmark er et stort uudnyttet jobpotentiale. Den største barriere for at udnytte potentialet ligger i det manglende match mellem virksomhed og den rette medarbejder. For når en virksomhed skal vokse, bliver der ofte behov for medarbejdere med andre kompetencer end dem, der allerede findes i virksomheden. Men mange danske virksomheder oplever, at der ofte er en høj grad af usikkerhed forbundet med at ansætte medarbejdere med kompetencer, der ikke findes i virksomheden i forvejen. Det forstærker en central barriere for vækst og jobskabelse i Danmark.

Erhvervspolitikkens omdrejningspunkt bør derfor være et stærkere fokus på, hvordan virksomhederne kan løfte vidensniveauet blandt medarbejderne og dermed stå stærkere i konkurrencen og styrke produktiviteten. Det er nødvendigt med mere vejledning til virksomheder, samt sammenlægning og fokusering af de eksisterende erhvervsstøtteordninger, så vi opnår kvalitativ støtte og rådgivning til de danske virksomheder.

Sammenspil

Et af målene for beskæftigelsesreformen, der trådte i kraft fra årsskiftet er at udvikle et beskæftigelsessystem, der har fokus på virksomhedernes behov for arbejdskraft. Det ,mener Djøf, er en rigtig god idé. Lad os få erhvervsstøtteordningerne til at spille med, og rette dem mod, at vi får den rette medarbejder ud på den rette virksomhed. Sammenspillet med beskæftigelsesreformen kan sikre, at vi en gang for alle får en mere stringent erhvervspolitik, der kan spille sammen med beskæftigelsespolitikken.

Med den spirende optimisme i dansk erhvervsliv og meldingerne om, at mange virksomheder forventer at ansætte flere medarbejdere, er det helt afgørende, at de to politikområder spiller sammen i stedet for at spille på hver sin bane.