Gode toner fra Ole Birk Olesen – men hvad med Kronprinsesse Marys Bro?

Transportministeren har arvet en betænkelig betalingsmodel fra sine forgængere.

Fra 2019 skal Kronprinsesse Marys Bro over Roskilde Fjord efter planen lette presset på Frederikssund – men er det rimeligt, at det skal koste penge at krydse den 1,4 km lange højbro? PR-illustration Fold sammen
Læs mere

Det er opmuntrende, når man i interview med transportminister Ole Birk Olsen (LA) i Berlingske Business kan konstatere, at han erkender den samfunds­økonomiske fordel ved, at trafikken i Danmark er let og glidende.

Han er bekendt med, at de samfunds­økonomiske omkostninger ved forsinkelser af vejtrafikken ifølge DI er på omkring 20 mia. kroner om året.

I samme interview siger Ole Birk Olsen:

»Bilerne betaler stort til de offentlige kasser i form af skatter og afgifter – langt mere end det, der skal til for at dække omkostningerne ved vejtrafikken. Regeringen vil i de kommende år prioritere investeringer på vejområdet. Dermed vil regeringen tilgodese alle de mennesker, som i det daglige er afhængige af en god fremkommelighed på vejnettet. Man skal huske på, at 90 procent af persontransporten i Danmark foregår på vejene. Og der er en række investerings­projekter på vejområdet, som vil gøre Danmark rigere.«

Med disse fornuftige udmeldinger bliver det meget interessant at se, hvorledes transportministeren vil forsvare betalingsmodellen på den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund.

Det er en model, som Ole Birk Olesen har arvet fra sine forgængere, men også en model der i høj grad kan stilles spørgsmål til.

Er det til gavn for erhvervslivet, at pålægge brugerbetaling på en anerkendt nødvendig broforbindelse i en kommune?

Giver det rimelige vilkår for erhvervslivet, at Vejdirektoratet i loven om denne bros betalingsdel, kan regulere, hvor stor del af trafikken der skal tvinges over på betalingsdelen? I realiteten er det al erhvervstrafik, idet man vil forbyde køretøjer over 3.500 kilo at benytte den alternative vej over den gamle Kronprins Frederiks Bro.

Ligeledes er Ole Birk Olsen bekendt med den økonomiske teori, der siger, at prisen følger de marginale omkostninger på et frit marked med frit udbud og fri efterspørgsel, og at dette giver den bedst økonomi.

Det er en sandhed, som alle national­økonomer kan tilslutte sig.

Derfor er det også meget interessant at se, hvad transportministeren agter at gøre i den kommende tid, idet han på flere måder er gjort bekendt med irrationaliteter og tvivlsomme konstruktioner omkring den ­påtænkte betalingsdel ved Kronprinsesse Marys Bro.

Det er en model der – som den foreligger nu – hverken vil gavne erhvervsliv eller samfundsøkonomien.