Giv virksomhederne en flaskehalsgaranti

Genindfør greencard-ordningen og sænk beløbsgrænsen for folk, der vil arbejde i Danmark.

Arkivfoto: Søren Bidstrup. Fold sammen
Læs mere

Når erhvervslivet i dag mødes til Dansk Industris topmøde, tror jeg, mange vil hæfte sig ved, at det går godt i Danmark. Faktisk så godt, at den danske vækstmotor så småt løber tør for brændstof: Danmark mangler hænder, der kan tage fat.

Overalt i landet hører vi den samme historie fra virksomhederne: Vi går glip af ordrer, vækstmuligheder og potentielle eksporteventyr, fordi vi mangler arbejdskraft. Uden flere hænder vil den motor, der i disse dage, uger og måneder driver Danmark fremad i et hæsblæsende tempo, langsomt tabe pusten.

Så skulle man tro, at Christiansborg løftede blikket, så virkeligheden i øjnene og straks gjorde det muligt for danske virksomheder at få den arbejdskraft, de savner. Men nej. Tværtimod. Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti vil ikke. Og regeringen kan ikke.

Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti har dannet en alliance om ting, der ikke skal ske. Samtidig er fokus snarere på at begrænse den frie bevægelighed i Europa gennem nye danske særordninger og grænsekontrol end at gribe de muligheder, der ligger i at vores arbejdsmarked i princippet rækker fra Nordkap til Gibraltar.

Regeringens storstilede erhvervspakke har mange fornuftige elementer, der dog har det til fælles, at de intet væsentligt gør for at imødekomme dansk erhvervslivs stadigt større udfordring: Manglen på arbejdskraft.

Men er det virkelig det politiske Danmarks svar til den vestjyske virksomhedsleder, der ikke kan skaffe smede nok til at tage imod ordren fra Portugal? Eller til den lille grønne eksportvirksomhed i Sønderjylland, som må opgive at etablere sig på det tyske marked, fordi den ikke kan finde sælgere? Må de bare vente på, at regeringens skatteudspil muligvis skaffer dem flere hænder engang i 2025?

Ikke hvis det står til Radikale Venstre. Vi vil give danske virksomheder mulighed for at hente den arbejdskraft, de har brug for. Her og nu. Det stiller ikke bare virksomhederne, men os alle stærkere.

Med en flaskehalsgaranti vil vi sikre, at vores virksomheder hurtigt kan hyre dygtige udlændige, hvis virksomhederne forgæves har forsøgt at ansætte en dansker. Samtidig vil vi genindføre greencard-ordningen. Endelig ønsker vi at sænke beløbsgrænsen for dem, der søger arbejde i Danmark. Fra 408.000 til 325.000 kr. om året. Det betyder konkret, at de små erhvervsdrivende i industrien og byggebranchen, der pga. den høje beløbsgrænse tidligere har været afskåret fra at hyre folk udefra, nu kan gøre det. Og det er der behov for. I byggebranchen har 85 pct. af virksomhederne oplevet at søge forgæves efter faglærte.

Men vi mangler også hænder, der kan tage fat i andre brancher. I informations- og kommunikationsbranchen har et lignende antal virksomheder forgæves forsøgt at rekruttere højtuddannede, og tendensen er stigende.

Radikale Venstre vil derfor gøre det nemmere for udenlandske studerende at blive i Danmark efter endt uddannelse og give danske virksomheder bedre mulighed for at rekruttere og fastholde forskere og anden højtuddannet arbejdskraft. Det manglede bare i en tid, hvor vi savner hænder, der kan tage fat.

På dagen hvor ProduktionsDanmark sætter hinanden stævne, er min opfordring til det politiske Danmark klar: Åbn jer mod verden og lad os sammen skaffe de hænder, landets virksomheder så akut mangler. Hænder, der tager fat, gør Danmark større. Og stiller os alle stærkere.