Gamle vaner til revision

Foto: Brian Bergmann. Historier om mulig revisorsvigt i sager som for eksempel Roskilde Bank, EBH og IT Factory har medvirkeret til at udhule revisorbranchens troværdighed.
Læs mere
Fold sammen

Det er nye tider for revisorerne. Ikke at faget med det ærkekonservative ry og det sterotype »billede« af en branche fyldt med grå mænd i jakkesæt nødvendigvis er en saga blot, men under forandring er den.

Som beskrevet i torsdagens udgave af Berlingske Business er revisorerne pludselig blev en vigtig brik i kundernes stadig mere intense jagt på besparelser. Den jagt, blandt andet udløst af den økonomiske krise, som nu i stigende grad sender revisorarbejdet i udbud, har skabt en helt ny situation.

Hvor det at have en revisor tidligere var et nærmest livslangt tillidsforhold, er det nu nye tider. Virksomhederne shopper rundt på markedet, og det har fået konkurrencen – også på pris – mellem revisorerne til at gå amok.

For revisorerne er det selvsagt ingen morsom situation. Evig jagt på kunder – og kampen for at holde fast i de gamle – er blevet en del af en branche, som ikke tidligere har været så udfordret, som den er nu.

Det store spørgsmål er, om virksomhedernes stadig mere intense jagt på omkostninger, risikerer at sætte skub i en forringelse af kvaliteten af revisorernes arbejde? Eller er virkeligheden måske nærmere, at en branche, som nogen har kaldt indspist og stivnet, nu får ny inspiration og nyt liv?

På den ene side kan man argumentere for, at jo dybere indsigt revisoren har i en virksomhed, jo bedre blik har vedkommende for problemer og udfordringer og kan derfor stille de rigtige spørgsmål.

Omvendt er risikoen også, at revisorerne med et mangeårigt samarbejde med en virksomhed og dens ledelse, bliver for indspist og måske ikke i tilstrækkelig grad får stillet de spørgsmål – og opdaget de advarselstegn – som er så vigtig en del af en revisors arbejde.

Tilbage står en branche i opbrud, som skal finde sig selv. Læg dertil, at vi har at gøre med en branche, hvor elastikken i forhold til rigtigt og forkert er blevet kortere de seneste år.

For mange grimme historier om mulig revisorsvigt i sager som for eksempel Roskilde Bank, EBH og IT Factory har udhulet branchens troværdighed. Det betyder, at den er klemt grundigt op i et hjørne, hvor politikere, myndigheder og andre med interesser i revisorernes gøren og laden står klar til at hugge til, hvis chancen byder sig.