Gå ikke i selvsving over ny dataforordning

Foto: Shutterstock Fold sammen
Læs mere

Maj 2018 er skæringsdatoen, som bør være et fast dagsordenpunkt hos både private og offentlige virksomheder netop nu. Heldigvis er mange i gang med at kortlægge de massive datamængder, så de ikke står med en millionbøde til næste år. Desværre er min oplevelse, at flere på grund af bødetruslen mister fokus og sætter ind alle steder på én gang og dermed står med en uoverskuelig opgave.

Især de danske finansvirksomheder har grund til at gå strategisk til værks, for dataforordningen udfordrer finansvirksomhedernes kerneforretning. Finanskunder deler en lang række personlige oplysninger med deres bank, forsikringsselskab og pensionskasse. Låneansøgninger kræver ­ f.eks. lønsedler, årsopgørelse, skatteoplysninger, privat budget, låneoplysninger i andre banker med mere. Almindelig praksis har i en periode endda været, at dette indhentes per e-mail og ikke via en sikker forbindelse.

Samtidig risikerer finansvirksomhederne at skulle betale fire pct. af deres globale omsætning eller 20 mio. euro, hvis de ikke bliver klar til maj. Det er bøder i en størrelsesorden, som vi ikke tidligere har set på dette område. Investeringen i at forberede til den nye dataforordning kan samtidig let løbe op i et betragteligt millionbeløb for at implementere de nye regler på alle domæner i en typisk finansvirksomhed. Virksomhederne skal regne med at budgettere med 20 pct. af deres årlige udviklingsomkostninger på dette område. Det er endnu en tungtvejende grund til at gå strategisk til værks i forarbejdet.

Gap-analysen er det første punkt på rejsen mod at blive klar: Hvor er hullerne i forhold til at overholde persondataforordningen? Når den ligger klar, så skal der prioriteres, for analysen vil med garanti vise, at opgaverne overstiger den tid, der er til rådighed frem mod maj 2018.

For at blive klar til deadline kræver det altså nålestiksmanøvrer i virksomhederne. Omdrejningspunktet bør i første omgang være på marketing. Lovgivningen er etableret for at sikre slutkunderne, og den største kontaktflade ud mod slutkunderne er alt andet lige marketing. Det er en god tommelfingerregel.

Hvad der måske kan forekomme at være et lidt voldsomt forberedende arbejde har heldigvis flere fordele – også for virksomhederne. Det tvinger dem til at ruste sig til den digitale økonomi. Ifølge en undersøgelse fra Accenture er der bred enighed (83 pct.) blandt virksomhedsledere om, at tillid er hjørnestenen i den digitale økonomi og et afgørende konkurrenceparameter.