Fuldt hus: Sådan bliver skat på ejendomme enkel og retfærdig

Synspunkt. Hvorfor er alle tanker om ny ejendomsbeskatning blottet for nytænkning?

ILLUSTRATION: IRIS Fold sammen
Læs mere

To ting hænger sammen: Den fortsatte debat om ejendoms­beskatningen – og at der tilbage­betales betydelige milliardbeløb af »forkert« opkrævede ejendoms­værdiskatter.

De samlede skatter fra ejendomsværdiskat og ejendomsskatter udgør en betragtelig del af statens indtægter, og der kan ikke på kort sigt ses bort fra denne finansieringskilde. Det nuværende system kunne derfor bevares, indtil en ny skat giver det »ønskede« bidrag til fælleskassen.

For at skabe tryghed for boligejere er det i et udspil fra den forrige regering foreslået, at genindføre et nyt vurderingssystem til beregning af ejendomsværdiskat og ejendomsskatter.

Med indbygget rabat efter »skøn« og mindre satser for beregning af skatten og mulighed for indefrysning. Uden disse tilpasninger ville man tvinge mange til at sælge deres bolig til værdier under vurderingerne.

Hvis der blev indført en avancebeskatning efter den svenske model, ville en fortjeneste blive beskattet ens med 22 procent, og der skabes sammenhæng mellem beskatningstidspunkt og adgang til likviditet.

Man ville undgå indefrysning af skatter og andre tiltag, der skal modvirke de fejl, som systemet indebærer. Der ville ikke være en debat om, hvorvidt en »indefrysning« skulle følge personen eller ejendommen.

Unge og gamle ville blive behandlet ens.

Den nuværende ejendomsværdibeskatning virker reelt som en avanceskat på ens ejendom, uanset om der er fortjeneste eller ej.

Hvis fast ejendom blev beskattet af fortjenesten, ville der blive udløst skat, uanset om man har købt en billig eller dyr ejendom. Forkerte vurderinger ville ikke føre til forkerte resultater. Det ville lette ejere af huse, der sælges med tab eller med huse, som går på tvang, at de ville kunne trække tab fra i skat med de 22 procent.

Der har været og er endnu en historisk mulighed for at skifte system ved at benytte 2001 som overgangsår. Betalt ejendoms­værdiskat fra 2001 kan så betragtes som en »a conto-skat«, der kan modregnes, når ejendommen sælges.

 

I mange europæiske lande hviler beskatningen af fast ejendom på en avancebeskatning. I nogle lande nedsættes skatten, når ejendommen har været ejet i mange år. Det er uforståeligt, at der fortsat skal være et system, som bygger på fiktive værdier.

Der findes kun objektivt to rigtige beløb, når det gælder værdien af en fast ejendom: Købspris og salgspris.

Ejendomsvurderinger, herunder mæglervurderinger, vil altid være en fiktion, om end værdien kan være tæt på salgsværdien.

Glem også opdelingen mellem grund og bygninger. Det vil også være en fiktion. Vurderinger af andelsboliger viser med al tydelighed, at selv eksperter har svært ved at blive enige om en vurderingspris.

Basér systemet på beskatning ud fra købspris og salgspris. Erstat ejendoms­værdibeskatning og en pæn del af grundværdibeskatning med en avanceskat på ­ f.eks. de 22 procent, der betales i Sverige (når ens sidst solgte bolig sælges, forfalder avanceskatten).

Ejendomsværdiskatten virker reelt som en løbende avanceskat. Skatten skal betales, selv om der er tab på ens ejendom.

Ejendomsværdiskatten kan bibeholdes på det nuværende niveau, indtil avance­skatten ved salg af fast ejendom giver et »tilstrækkeligt« provenu.

Grundværdiskatten kan afløses af en skat med udgangspunkt i værdien for hele ejendommen (kostprisen), hvis en avanceskat ikke kan bidrage nok til statskassen og de kommunale kasser.

Som overgangsordning kan man enten bruge ejendomsværdien i 2001 eller den faktiske købspris med tillæg af dokumenterede forbedringsomkostninger (som kan indberettes årligt til skat, ligesom service­fradraget).

For ejendomme, som sælges i 2018, modregnes den betalte ejendomsværdiskat i fortjenesten siden anskaffelsen efter 2001 eller ejendomsværdien i 2001.

Mange ressourcer til vurdering vil blive undgået (herunder klager over vurderinger, herunder mellem grund og bygninger). Systemet vil også modvirke sort arbejde af forbedringer på ejendommen.

Lad mig slutte med et eksempel:

Købesum 2001: 4.000.000 kr.

Salgssum 2017: 8.400.000 kr.

Avance: 4.400.000 kr.

Skat: 22 procent eller 968.000 kr.

Betalt ejendomsværdiskat pr. år i 16 år kr. 59.200: i alt 947.200 kr.

Endelig avanceskat: 20.800 kr.


Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk