Forsikringsmæglere: HK skyld i gigantisk beregningsfejl

Fri konkurrence, uvildig rådgivning, virksomhedsengagement og pensionsselskabers fleksibilitet fører til 100 mia. kr. i øgede pensionsmidler.

Kent Risvad
Læs mere
Fold sammen

HK har i årevis forsøgt at overbevise politikerne om, at pensionsmæglere ikke løbende skal yde rådgivning af lønmodtagere. Der er i den forbindelse blevet fremført flere udokumenterede påstande, bl.a. at:

- virksomheder benytter pensionsordninger til at opnå bedre bankforretning og forsikring

- virksomheder, pensionsselskaber og pensionsmæglere lukrerer på arbejdsgiverbetalte ordninger

- man mindsker opsparingen og fører derved flere omkostninger over på frem­tidens skatteydere.

I en artikel i Berlingske (24. oktober 2016), hævder HK, at der ligger en gevinst på indtil 1,3 mio. kr. pr. lønmodtager, hvis man vælger den bundne arbejdsmarkedsordning i stedet for en ordning i fri konkurrence. Fagforeningen hævder dermed, at det er bedst med én standardpensionsordning for alle, uanset individuelle behov.

På baggrund af uvirkelige forudsætninger ganger HK op, så det fremstår som om, at 645.000 lønmodtagere mister 191 mia. kr. i pension.

Forsikringsmæglerforeningen mener, at HKs brug af forudsætningerne er decideret vildledende. Vi har derfor fået eksperter til at gennemføre beregninger med udgangspunkt i fakta. Her foretages der en reel sammenligning af HKs »analyse« med en firmaordning, der har været i udbud, og hvor mægleren løbende sikrer en optimal ordning. Eksperternes beregninger viser, at for 645.000 funktionærer skabes der i stedet en merværdi svarende til indtil 150.000 kr. pr. medarbejder – i alt en merværdi på 100 mia. kr.

Manglen på aktuarmæssig ekspertise, veluddannede pensionsspecialister og beregnere i analysen fra HK er åbenlys.

Verdens bedste pensionssystem

Danske virksomheder har stor interesse i, at deres medarbejdere får den bedst mulige pensionsløsning. Det sikrer man med uvildig rådgivning, men også med at gennemføre løbende udbudsrunder, således at medarbejdernes pensionsordninger til stadighed trives. Dermed opnår medarbejderne ordninger, der er tilpasset den enkeltes ønsker, og virksomheden er bedre i ,stand til at tilbyde medarbejderen fortsat tilknytning til arbejdspladsen – også hvis en medarbejder på et tidspunkt måske ikke fuldt ud er i stand til at passe jobbet f.eks. grundet sygdom. Dette engagement har også samfundsmæssigt en stor betydning og gavnlig økonomisk effekt. Det er ikke uden grund, at Danmark har verdens bedste pensionssystem.

Konkurrence skaber flere muligheder

Alligevel fortsætter HK deres mission – nemlig at forsøge at hindre, at medarbejderne får adgang til uvildig og professionel rådgivning på pensionsområdet.

Heldigvis ved HKs medlemmer bedre, og derfor vælger mange af dem alligevel at gøre brug af mæglerrådgivning. Vi tror, at de fleste ved, at konkurrence skaber bredere udbud, flere muligheder og bedre priser for alle, og det bør HKs medlemmer også have glæde af. Forsikringsmæglerforeningen vil ikke acceptere, at HK forsøger at vildlede 645.000 funktionærer med usaglig argumentation. HKs spredning af et budskab, som er så langt fra virkelighedens verden burde forbydes.

PS: Er Forsikringsmæglerforeningens indlæg ikke også blot et partsindlæg?

Forsikringsmægleromkostningsandelen i hele HKs analyse udgør ca. 15 pct. Hovedparten af de store forskelle hidrører således fra uoverensstemmelser i sammenligningerne mellem arbejdsmarkedspensionselska­ber og kommercielle selskaber. Endvidere har HK-analysen alene medtaget omkostninger for mæglernes vedkommende, men undladt indregning af fordele.

Forsikringmæglerforeningen er af den opfattelse, at skaffer pensionsmægleren ikke fordele for kunderne, så vil den frie konkurrence medføre, at kunderne vælger pensionsmægleren fra.