Foreningen NLP er på rette vej – medlemmernes vej

Med stiftelsen af Foreningen NLP er det blevet meget tydeligere for forsikrings­tagerne i Nordea Liv & Pension, at der er en forening for dem.

Formanden for Landbrugsrådet, Peter Gæmelke. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ditte Valente

I et blogindlæg kritiserer Jørn Astrup Hansen mig for at have udtrykt synspunkter om Nordea Liv & Pension-kundernes nye forening, Foreningen NLP. Og så endda for at gøre det offentligt, hvor medlemmerne af foreningen kan læse med.

Jeg vil nu ikke kritisere Jørn Astrup for det samme – men derimod takke ham for at deltage i debatten. For en åben debat er netop forudsætningen for, at medlemmerne kan træffe beslutninger på et oplyst grundlag. Nu er det nemlig sådan, at hverken Jørn Astrup Hansen eller jeg alene kan afgøre, hvad Foreningen NLPs formue skal bruges til. Det vil medlemsdemokratiet via det repræsentantskabsvalg, der i disse dage bliver afholdt, afgøre. Det er demokratiets spilleregler.

Jeg synes, at man skal glæde sig over udviklingen, som ikke mindst Jørn Astrup Hansen, har været med til at sætte i gang.

Med stiftelsen af Foreningen NLP er det blevet meget tydeligere for forsikrings­tagerne i Nordea Liv & Pension, at der er en forening for dem – og at det er deres stemme, der bliver båret videre i repræsentantskabet, foreningens bestyrelse og via foreningens to pladser i Nordea Liv & Pensions bestyrelse.

Derudover vil jeg, så længe jeg fungerer som formand for foreningen – ligesom Jørn Astrup Hansen i mange år har kæmpet for – arbejde for et stærkt medlemsdemokrati og gennemsigtighed i beslutningsprocesserne. Ligesom jeg vil arbejde for, at der skal udbetales bonus af foreningens overskud til medlemmerne.

Jeg synes således, at vi skal se fremad og drøfte, hvordan foreningens midler anvendes mest fornuftigt f.eks. til bonus, medlemsaktiviteter eller almennyttige aktiviteter.

Det er det, som det nye repræsentantskab skal afgøre – og det er det, valget til repræsentantskabet bør handle om!