For en virksomhed er det ret vigtigt med kunder

Økonomi. Gør ikke globaliseringen til syndebukken. Danmark er blandt de lande, der får mest ud af international handel.

Globalisering er med til at skabe job i Danmark. Arkivfoto: Thomas Lekfeldt Fold sammen
Læs mere

Når danske virksomheder vinder ordrer hjem globalt, skaber det arbejdspladser, udvikling og velstand lokalt. 775.000 job helt nøjagtigt.

De ligger rundt omkring i Danmark og ganske ofte et stykke uden for de større byer. Det er job, der i høj grad er med til at binde Danmark sammen geografisk.

Eller som en virksomhedsleder sagde til mig forleden: »Det kan godt være, at man inde i storbyen taler meget om globalisering, men det er altså i høj grad os herude, der gør noget ved det.«

Og der bliver virkelig gjort noget ved det. Danmark eksporterer nu for over 1.100 mia. kr. om året. Danske varer og services er i høj grad efterspurgt over hele verden – og år efter år kommer den danske eksport stadigt længere ud i verden, selv om det endnu er to tredjedele af vores eksport, som går til EUs indre marked.

Det er lige præcis, fordi vores virksom­heder kan sælge til kunder i hele EU og resten af verden og ikke kun til den lille bitte del af verdens kunder, der bor i Danmark, at vi i dag er et af verdens mest velstående lande. Faktisk er Danmark et af de lande i verden, der har fået allermest ud af globaliseringen. Derfor har vi også allermest på spil i disse år, hvor globalisering og frihandel udfordres stadigt flere steder.

I Danmark har vi været gode til at fordele gevinsten ved globaliseringen. Når danske virksomheder vinder ordrer og skaber fremgang lokalt, giver det flere og bedre job til de ansatte – og i takt med stigende produktivitet et stigende lønniveau, der i den danske samfundsmodel også sikrer højere lønninger til offentligt ansatte og gradvist højere overførselsindkomster. Velstandsgevinsterne fra globaliseringen spreder sig således til alle samfundsgrupper.

Andre lande har indrettet sig anderledes. I nogle lande oplever store grupper af befolkningen ikke at have fået del af globaliseringens gevinster – tværtimod står deres velstandsniveau i stampe. Globaliseringen får ofte skylden. Globaliseringen er imidlertid ikke syndebukken. International handel og samarbejde gavner alle lande.

Men i nogle lande har man tradition for en anden og langt mere snæver fordeling af globaliseringens gevinster. Det har ført til en stigende utilfredshed og et stigende ønske om i stedet at klare sig selv. F.eks. når USA taler om protektionistiske initiativer og »America first«, eller når Storbritannien melder sig ud af EU.

Heldigvis er flere lande begyndt at lede efter andre måder at gøre tingene på. Flere ser på, hvordan Danmark som samfund har evnet at fordele gevinsterne ved globaliseringen, så de kommer danskerne i bred forstand til gode. Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, kaldte efter sin valgsejr Danmark for en rollemodel, og OECD har sat fokus på området på sit årsmøde i år med »Making Globalisation Work for All«.

Det værste, der vil kunne ske for Danmark, er mindre global åbenhed. For virksomhederne, fordi det er ret vigtigt med kunder, når man vil drive virksomhed. For samfundet, fordi det er ret vigtigt med virksomheder og dermed job og indkomst, når man vil være samfund.