Fagbevægelsen i Danmark siger ja til platformsøkonomien

Synspunkt. Vi skal kunne udvikle både vor model og lovgivning, så den passer til den nye virkelighed. Men det er et stort projekt.

EU-kommissær Margrethe Vestager har fastslået, at det sagtens kan lade sig gøre at have minimumspriser uden at komme i konflikt med EUs konkurrencelovgivning. Arkivfoto: Patricia de Melo Moreira/AFP/Scanpix Fold sammen
Læs mere

4. april kunne man læse i Berlingske Business, at repræsentanter fra platforms­virksomhederne NetHire og Mover beskylder faglige organisationer for at have en interesse i at stille de nye forretningsformer (platformsvirksomheder) i et dårligt lys.

Som formand for Akademikerne vil jeg gerne gøre op med et par af de misforståelser, som præsenteres af de to platformsvirksom­heder i kronikken i Berlingske.

Jeg kan forsikre alle platformsvirksomheder i Danmark om, at vi i de faglige organisationer gerne ser udviklingen af flere nye virksomheder, også platformsvirksomheder. Nye virksomheder bidrager til at skabe et dynamisk erhvervsliv og sikrer hermed en sund konkurrence, hvor nye små innovative spillere udfordrer de store etablerede virksomheder.

Det har vi alle en interesse i for det er sådan, at vi får en effektiv produktion i Danmark, der gør, at vi kan klare os i den internationale konkurrence.

I Akademikerne arbejder vi selvfølgelig for ordnede vilkår for alle arbejdstagere i Danmark – også for dem, som arbejder på de digitale platforme. For mens platformsarbejdet udgør en supplerende indtægt for nogle grupper, så er det en hovedindtægtskilde for andre.

I 2017 nedsatte vi derfor et ekspertpanel for platforms­økonomi, hvor vi inviterede repræsentanter fra platforme, arbejdsgivere og universiteter til komme med konkrete bud på, hvordan vi tilpasser vor velfærds- og arbejdsmarkedsmodel til de nye forretningsmodeller.

Som opfølgning på arbejdet i ekspertpanelet har jeg haft møder med konkurrencekommissær Margrethe Vestager om, hvordan vi sikrer, at der ikke opstår et modsætningsforhold mellem EU-konkurrencelovningen og ønsket om minimumspriser på platformenes opgaver/ydelser.

Margrethe Vestager fremhævede i den forbindelse, at der er flere gode eksempler på, at det sagtens kan lade sig gøre at have minimumspriser, som ikke strider mod EU-konkurrencelovgivning.

Og i drøftelser med beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen har det stået klart, at de faglige organisationer og den danske regering er enige om, at vi må sikre, at Danmark ikke overimplementerer EU-konkurrencelovgivningen og har en for rigid tolkning af EU-reglerne om karteldannelse.

Så lad mig understrege, at jeg er meget enig i, at vi skal kunne udvikle både vor model og lovgivning, så den passer til den nye virkelighed.

Men det er et stort projekt, og for at lykkes med det kræver det, at vi står sammen politikere, platformsvirksomheder og faglige organisationer, så udviklingen af platformsøkonomien bliver til gavn for både samfundet, platformsvirksomhederne og arbejdstagerne.