Facebook-chef til danske virksomheder: Lad bare jeres ansatte falde igennem

Kronik. Når konkurrencen er allerhårdest, skal medarbejderne sættes først. De gør forskellen.

På Facebooks Hackatons lægges alt normalt arbejde til side i et døgn ud fra devisen om, at når gode kræfter lægges i blød, opstår de gode ideer. Sådan blev f.eks. Messenger til. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

I en verden, der bliver fortsat mere forbundet og global, øges konkurrencen og dermed behovet for at performe. Her har vores medarbejdere en stor betydning, da det i sidste ende er dem, der gør vores virksomheder konkurrencedygtige.

Men det kræver, at vi som ledere giver dem de bedste betingelser for at præstere. Formår vi ikke at motivere vores medarbejdere til et miljø, hvor der stilles høje krav til performance, risikerer vi at miste fremtidens talenter til andre arbejdspladser.

Vores opfattelse af jobbet er under radikal forandring som følge af, at vores uddannelsesniveau og levestandard stiger.

Vi betragter ikke længere vores arbejde som en transaktion mellem arbejdsgiver og arbejdstager, hvor tid veksles til penge. Det handler om selvrealisering og tilfredsstillelse.

Vores job skal være udfordrende og stimulerende i sådan en grad, at det vægter højere end en tung lønningspose.

Her kan mange nordiske virksomheder lære noget af Silicon Valley, hvor virksomhedskulturen er en central del af kampen om de rigtige medarbejdere.

Virksomhederne ved, at det er medarbejderne, der gør forskellen, og at det kræver, at der investeres i de nødvendige rammer for, at med­arbejderne kan levere varen. De virksom­heder, der lykkes med det, bliver ­belønnet med høj vækst.

Fokusér på hvad, ikke hvor længe: Som i så mange andre virksomheder er der også hos Facebook mere at lave, end hvad der er tid til. Men at arbejde døgnet rundt giver ikke gode resultater. Det, der er vigtigt, er, hvad vi bruger tiden på.

Hos Facebook har vi en plakat hængende, hvor der står »Don’t mistake motion for progress«, som jeg synes beskriver pointen ganske godt. Virksomhedskulturen skal opmuntre de ansatte til at fokusere på dét, der virkelig driver virksomheden fremad, og som gør en mærkbar forskel.

En kultur, der opfordrer til det, viser tillid til de ansattes evne til selv at bestemme, hvad de skal fokusere på og hvordan. Det betyder, at vi skal turde sige nej til vores chef, når noget andet vil have større værdi, og at vi som ledere skal høre efter, når vores ansatte siger fra.

Lad endelig dine ansatte begå fejl: Gode forudsætninger for innovation er en nøgle til succes og til at udvikle sig som virksomhed. For at kunne fostre de ideer, der kan vise sig at blive afgørende for virksomhedens udvikling, er vi nødt til at turde lade folk begå fejl. Der skal være plads til at teste nye ideer og tanker og plads til at investere tid i »eksperimenter«, der ikke nødvendigvis bliver til noget.

Hos Facebook har vi jævnligt såkaldte Hackathons, hvor vi lægger de almindelige opgaver til side og i stedet arbejder intensivt i et døgn for at udvikle nye, vilde ideer, som måske – måske ikke – kan have en fremtid på Facebook. Ideen til Messenger blev eksempelvis udviklet under et Hackathon. Uden en virksomhedskultur, der tillader de ansatte at tage (velovervejede) chancer, havde Facebook ikke været i nærheden af det, vi er i dag.

Stop med at arbejde: I de præstationstunge virksomheder eksisterer der også en kultur, der opfordrer til refleksion. Noget der ellers ofte bliver glemt i bestræbelserne på effektivitet. Det betyder ikke, at medarbejderne i Silicon Valley ligger og daser i sækkestole hele dagen, eller at de starter dagen med tre timers yoga.

For mig handler det om at sætte tid af til refleksion hver dag. Jeg bruger min tid til aktivt at opsøge hyggesnak med kollegaerne, en træningstime eller måske et spil FIFA mod en kollega. Når tingene bliver sat i perspektiv, får vi flere kreative ideer, og vi træffer bedre beslutninger.

Hvis vi nedprioriterer tid til refleksion for i stedet »bare« at levere, bliver resultatet snarere det modsatte. Det samme gør sig også gældende for søvn og motion.

Når vi har tillid til, at vores medarbejdere kan træffe de rette valg, og når vi har etableret forudsætningerne for, at de kan lykkes, får vi medarbejdere, der trives, og som har det godt. På den måde kommer også det engagement, der er nødvendigt for at skabe de gode resultater. Kravene til virksomhederne og dermed forventningerne til de ansatte vil fortsat øges som følge af den globale konkurrence. Som ledere har vi både mulighed og ansvar for at skabe et miljø, der tillader de ansatte at udvikle sig, lykkes og trives – også når presset er stort. Særligt når konkurrencen er allermest hård, skal vi sætte vores med­arbejdere først – for det er dem, der i sidste ende kommer til at gøre forskellen for vores virksomheder.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk