Få nu åbnet øjnene for flygtninge som arbejdskraft

Foto: Liselotte Sabroe

Mandag 9. april satte en artikel i Berlingske fokus på problematikken om, at til trods for, at beskæftigelsen er på sit højeste niveau nogensinde, bliver det fortsat sværere for udlændige at få arbejde i danske virksomheder.

En problemstilling, som både danske virksomheder og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen finder dybt foruroligende. I artiklen tillægger de vores bureaukratiske system skylden for at forsinke udlændiges vej ind på det danske arbejdsmarked, og Troels Lund Poulsen udtaler: »Det har trukket for længe ud med en fremtidssikret løsning på området – så jeg præsenterer en løsning inden sommer­ferien.«

Men vi behøver ikke at vente så længe. For vi har allerede en del af løsningen. Men både danske virksomheder og Troels Lund Poulsen har blot lukket øjnene for den: Flygtninge.

Flygtninge er en overset ressource, som kan være de ekstra hænder, som danske virksomheder mangler. Bare fordi man har forladt sit hjem, sin familie og sit land, er det ikke ensbetydende med, at man også har forladt sine kompetencer, sin arbejdsvilje og sine drømme.

Flygtninge vil gerne arbejde. Men det kræver, at vi lader dem arbejde.

I stedet for at se flygtninge som en byrde burde vi se dem som en hjælp. En hjælpende hånd, som kan bidrage, hvor vi har allermest brug for den: På arbejdsmarkedet. Og især i disse tider, hvor beskæftigelsen er på sit højeste, og danske virksomheder leder med lys og lygte efter arbejdskraft.

I dag er det sådan, at mange kommuner sender flygtninge i endeløse praktik­ophold. Uden løn og uden fremtids­udsigter. Men flygtninge vil jo ligesom alle andre også gerne have løn og blive på den samme arbejdsplads i længere tid end hvad et praktikophold varer. Flygtninge vil gerne anses for det, de er – en reel arbejdskraft.

Derudover har det aldrig været vigtigere for danskerne, at virksomheder tager et socialt ansvar. En rundspørge foretaget for os i YES CPH blandt 18-45-årige i København viser, at fire femtedele af de adspurgte mener, at danske virksomheder skal tage et socialt ansvar. Samme rundspørge viser, at næsten halvdelen er villige til at betale en højere pris for en ydelse, hvis virksomheden er social ansvarlig.

Ved at ansætte flygtninge – ikke bare som praktikanter – kan virksomheder få kvalificeret arbejdskraft, samtidig med at de påtager sig det sociale ansvar, som viser sig umådeligt vigtigt for danskerne. Til gavn for samfund, virksomheder og flygtninge.

Så når danske virksomheder og beskæftigelses­ministeren taler om mangel på arbejdskraft og kritiserer det danske system for at være for bureaukratisk, kan de passende åbne øjnene for en overset ressource:

Flygtninge.