Et ønske om det umulige

Agnete Gersing, Direktør i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Erik Refner

Nykredit har varslet prisstigninger på boliglån for en stor gruppe kunder. Priserne for kursskæring hæves til konkurrenternes niveau. I juni afgjorde Højesteret, at Nykredit ikke måtte hæve prisen på samme kunders bolig-lån gennem bidragssatser, fordi Nykredit er forpligtet af et såkaldt tilsagn. Nykredit gav tilsagnet til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen i 2003 for at få godkendt en fusion med Totalkredit.

I Berlingskes artikel om de berørte boligejere torsdag, blev der fra flere kanter udtrykt et ønske om, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen griber ind mod Nykredits varslede prisstigninger. Det kan vi ikke rent juridisk. Derfor har vi meddelt Nykredit, at vi ikke behandler prisstigningen som en konkurrencesag. Når vi har gjort et tilsagn bindende som led i godkendelsen af en fusion, har vi ikke mulighed for efterfølgende at stramme op. Vi kan kun gribe ind, hvis virksomhederne overtræder konkurrenceloven eller ikke overholder de tilsagn, de har givet. Så når Nykredit har givet tilsagn om at holde sig fra at hæve prisen på bidragssatser, kan vi ikke efterfølgende indlede en sag baseret på en prisstigning på kursskæring.

Tilsagn er ikke et »tag-selv-bord« for os. Et tilsagn er noget, som virksomhederne selv formulerer og forpligter sig til at efterleve for at få godkendt en fusion, der i udgangspunktet begrænser konkurrencen.

Nykredits tilsagn om at nedsætte bidragssatserne blev givet for at få godkendt fusionen med Totalkredit. Der er tale om et ganske usædvanligt tilsagn. Dels fordi det indebærer prisregulering på ubestemt tid, og dels fordi det ikke omfatter hele det sammenlagte selskab.

Hvis vi fik en tilsvarende sag i dag, har jeg svært ved at forestille mig, at vi ville acceptere et tilsagn af den karakter. Men det ændrer ikke på, at Nykredits 11 år gamle tilsagn stadig forpligter Nykredit, og at vi ikke bare kan skærpe det efterfølgende.

Når en fusion skaber problemer for konkurrencen, vil en tilsagnsløsning ofte gå ud på sælge dele af virksomheden fra, før fusionen gennemføres. Så er der maksimal sikkerhed for, at konkurrencen ikke lider skade.

Andre gange kan tilsagn, der relaterer sig til virksomhedernes adfærd, være mere hensigtsmæssige. Et godt eksempel er fusionen mellem den internationale revisorgigant Ernst & Young og danske KPMG, som vi godkendte før sommer.

De to revisionshuse forpligtede sig til at ophæve kundeklausuler og opsigelsesfrister for omkring 200 medarbejdere og tre partnere, så de frit kan vælge at flytte deres kompetencer til det nyetablerede KPMG 2014. Det var afgørende for os, at det nye KPMG 2014 hurtigt kan opbygge en medarbejderstab, som sætter det i stand til at konkurrere effektivt.

Tilsagn. Ja, der var det igen. Ordet forekommer måske knastørt. Men det er et af vores vigtigste redskaber i arbejdet for at sikre, at fusioner ikke skader forbrugerne og erhvervslivet.

Der må ikke være tvivl om, at tilsagn står ved magt. Men de fjerner ikke fusionerende virksomheders frihed til at handle på andre områder end det, tilsagnet regulerer.