Et lavvækstsamfund kræver nye løsninger

Der er brug for at tænke nyt i et samfund, hvor væksten nærmest er forsvundet på samme måde som i Japan.

Direktør Jannick Nytoft for DVCA. Danish Venture Capital and Private Equity Association. Fold sammen
Læs mere

De vestlige økonomier minder mere og mere om den japanske økonomi, der i årtier har været ramt af vækstkrise. På bagkant af finanskrisen ser vi økonomisk bedring. Men det er en bedring, der langtfra har udmøntet sig i et økonomisk boom. Væksten er nærmest forsvundet.

Det har fået den anerkendte økonom og tidligere amerikanske finansminister Larry Summers til at lufte tanker om, at Vesten kan befinde sig i en permanent krise, hvor væksten ikke vender tilbage.

Larry Summers’ forudsigelse hører til blandt de pessimistiske. Flertallet af økonomer tror på, at vi igen vil opleve vækst. Men flertallet er også enige om, at væksten vil blive på et meget lavere niveau, end vi er vant til. Også Danmark har udsigt til at ende som et lavvækstsamfund, hvis ikke vi ændrer kursen dramatisk.

Ligesom de seneste to år er der igen i det kommende forår udsigt til, at regeringen vil fremlæge en vækstpakke. Det sagde statsministeren i sin nytårstale 1. januar. For, som statsministeren også sagde; »Det er godt for os alle sammen, når danske virksomheder har fremgang.«

Til trods for tilsyneladende villighed til økonomiske tiltag, der kan sparke gang i væksten, er den politiske risikovillighed fortsat alt, alt for lav. Vi har brug for at tænke nyt i Danmark. Vi har brug for nye løsninger. Hvis vi skal skabe vækst i en økonomi, der er fanget i lavvækst, kræver det villighed til nytænkning.

Det er ingen nyhed, at Danmark har et af verdens højeste skattetryk. Den danske skattepolitik er en klar vækstdræber, der på flere områder bremser investorer i at investere og iværksættere i at udvikle.

Den gode nyhed er, at vi har mulighed for at skrue på skattepolitikken og derigennem øge væksten, så vi sikrer, at vi ikke ender som det vækstløse samfund, som Larry Summers forudsiger. Med en mere erhvervsvenlig skattepolitik kan vi skabe et mere attraktivt dansk investeringsmiljø, der udvikler små danske iværksættervirksomheder til store vækstsucceser med mange danskere på lønningslisten.

Der er umådeligt meget brug for politisk vilje til at se dansk erhvervs- og skattepolitik med nye øjne. Regeringen gik et skridt i den rigtige retning med sænkelsen af selskabsskatten i vækstpakken i 2013. Men det er kun en brøkdel af den milevide vej, som venter forude, hvis Danmark skal gøre sig forhåbninger om at klare sig i den internationale konkurrence. Der er for eksempel også hårdt brug for at gøre kapitalbeskatningen mere konkurrencedygtig, så det bliver attraktivt at investere i Danmark.

Vi har brug for politisk mod til at lægge en fremtidig erhvervs- og skattestrategi, der tager et endeligt opgør med de hæmmende skattelove, sætter gang i innovation og kommercialiseringen af vækstselskaber og udvikler et spirende investeringsmiljø, hvor det kan betale sig at være risikovillig. Uden nye løsninger risikerer vi at ende som et lavvækstsamfund. Og det er væksten, der er sikkerhedsnettet under den velstand og velfærd, som vi alle nyder godt af. For som statsministeren sagde i sin nytårstale: »Det er godt for os alle sammen, når danske virksomheder har fremgang.«