Erhvervspakke skal følges op af gebyrstop og enklere regler

En bred aftale vil skabe tryghed for virksomhederne, så de ikke overraskes af nye eller stigende gebyrer.

Det er oplagt at sænke de danske ølafgifter til niveauet i Tyskland, mener Bryggeriforeningen. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Det var et vigtigt skridt for mange danske virksomheder, da et flertal i Folketinget i november sidste år enedes om den såkaldte erhvervspakke. En pakke, der for første gang i lang tid tog fat om det høje danske afgiftsniveau.

Fra bryggeriernes side vil vi gerne kvittere for, at partierne valgte at fjerne emballage­afgiften, der i praksis er en dobbeltbeskatning af flasker og dåser, som i forvejen – ganske fornuftigt – er belagt med pant. Samtidig glæder vi os over, at man annullerede den unfair tillægsafgift på bl.a. cider og afgiften på ordinære besøg fra Fødevarekontrollen.

Forløbet omkring erhvervspakken kastede for alvor lys på, hvordan de høje danske afgifter og gebyrer kan hæmme mulighederne for at skabe vækst. Det var i sig selv en vigtig proces, som vi skal huske. For vi må ikke risikere, at nye gebyrer de kommende år ruller de lettelser tilbage, der netop er besluttet.

Derfor må læren være, at der indføres et gebyrstop. En bred aftale, der skaber tryghed for virksomhederne, og som sikrer, at de ikke overraskes af nye eller stigende gebyrer til skade for væksten.

Virkeligheden er desværre, at der tværtimod er behov for lettelser af det alt for høje danske niveau for både gebyrer og afgifter. Her er det eksempelvis oplagt at sætte sig som mål, at de fortsat høje danske ølafgifter sænkes til tysk niveau.

Et gebyrstop bør følges op af en forenklingspakke, der tager hånd om det kompli­cerede regelsæt for virksomheder i Danmark. For det tager tid og koster penge at følge med i de forskellige krav og regler, der opstilles for virksomhederne, og det tager fokus væk fra deres kerneopgave: At skabe vækst og udvikling.

En forenklingspakke bør derfor tage fat over en bred kam. Lad mig nævne nogle konkrete eksempler fra bryggeriernes hverdag:

● Virksomheder er forpligtet til løbende at sikre sig, at deres kørende medarbejdere til enhver tid har et gyldigt kørekort. Det medfører, at danske bryggerier årligt bruger 3-500 timer på at tjekke kørekort. Derfor bør virksomheder få adgang til at hente kørekortoplysningerne via politiets database.

● Det er meget omfattende for virksom­heder at søge om miljøgodkendelse. Derfor bør de fremover ikke længere skulle fremsende oplysninger, som myndighederne allerede har, men kun sende præcis de oplysninger, som er nødvendige for at kunne få en miljøgodkendelse.

● Mindre og mellemstore virksomheder bøvler i dag med at indberette punktafgifter hver eneste måned, mens de pga. deres størrelse kan nøjes med at rapportere moms kvartalsvist eller halvårligt. Derfor bør indberetning af punktafgifter fremover ske med samme hyppighed som rapportering af moms.

Lad os fastholde fokus på at skabe bedre rammebetingelser for iværksættere og erhvervsdrivende i Danmark til gavn for beskæftigelsen og dermed for vores velfærd.