Energiselskab: Vi investerer i vores kunder – og i god forretning

LÆSERBREV

Jens Bahne Jørgensen, bestyrelsesformand i energiselskabet Sydenergi/SE. Fold sammen
Læs mere

Peter Suppli Benson anerkender i en kommentar i Berlingske Business (d. 2.2.16), at SE kan ”ende med at tjene penge” på investeringer i hhv. SE Blue Equity og Stofa, som SE købte i 2013. Det er helt korrekt. Faktisk tjener vi allerede i dag penge på de investeringer, hvad vi og vores kunder er glade for.

PSB drøfter dernæst, hvordan andelsselskaber bedst kan forvalte deres formue. Det er en vigtig dagsorden, som vi selv har været med til at løfte, og som vi altid gerne vil diskutere. Som andelsselskab er vi nemlig ejet af vores kunder, og derfor har vi klare holdninger til, hvordan overskud bedst anvendes og forrentes, og hvordan vi mest effektivt bidrager til at udvikle den region, vi er en indgroet del af.

PSB hævder, at det burde være vores klare mission, at sikre vores kunder en lav elpris. Det er vi helt enige i. Faktisk er det ét af vores formål. Vi ønsker ikke, at opkræve unødige penge fra vores andelshavere. Et vidnesbyrd derom er, at vi i løbet af de seneste 10 år haft mulighed for at opkræve ca. 1,2 mia. kr. mere i nettariffer, end vi har gjort.

Men vores ansvar stopper ikke her. Som andelsselskab har vores repræsentantskab truffet en række beslutninger de senere år, der betyder, at vi udvikler og sikrer vores forretning fremfor blot at vedligeholde.  Ellers ville vi få en dårligere forretning på både kort og lang sigt, ligesom vi ville svigte vores kunder.

F.eks. har vi investeret ca. 5 mia. kr. i udrulning af lynhurtigt fibernet, så vores syddanske andelshavere kan følge med de stadig stigende krav til hurtigt bredbånd. Investeringer, der aldrig ville blive foretaget af aktieselskaber, da deres aktionærer ikke kan vente de 20 år, det typisk tager at få sine investeringer hjem i f.eks. fibernet. Blandt andet derfor er vi glade for, at vi ikke er et aktieselskab. 

At drive et forretningsmæssigt sundt energi- og teleselskab klares ikke længere alene ved blot at vedligeholde elkabler. De selskaber, der tænker sådan, vil have svært ved at klare sig i længden. Derfor er vi i SE klar til at indgå i samarbejder, der kan styrke vores forretning gennem fusioner, partnerskaber og alliancer. Vi går ydmygt og ansvarligt til opgaven – alle større beslutninger træffes af vores repræsentantskab – med en fast tro på, at skala og samarbejde er nøglen til vækst og gode kundeoplevelser på de markeder, vi opererer på.

Vi er stolte af at ramme en balance mellem at levere fornuftige priser, god kundeservice og en sund og fremgangsrig forretning, hvor vi samtidig betaler tilbage til det samfund, vi er en del af.