Endelig forlader vi det analoge sovekammer

Det Digitale Vækstpanels anbefalinger er et tiltrængt løft til den digitale tidsalder. Men det kræver, at vi i fremtiden kan tiltrække og fastholde de rette IT-kompetencer i både den private og offentlige sektor.

Vi skal hurtigst muligt have vækket det digitale Danmark fra sin middagslur, skriver Per Diget, der er formand for IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg. Illustration: Iris Fold sammen
Læs mere

Det kan godt være, at vi på nogle områder er førende inden for digitalisering, men til tider virker det som om, at Danmark har snorksovet, mens det digitale højhastighedstog er buldret forbi os.

Mange af initiativerne fra Det Digitale Vækstpanel kan være med til at vække Danmark fra det analoge sovekammer og bringe os ind i en ny, digital tidsalder. For det er 33 relevante og tiltrængte anbefalinger, som Vækstpanelet kom med i tirsdags. Særligt den første anbefaling om Tekno­logi­pagten vækker begejstring hos IDA, fordi den fokuserer på, at Danmark i mange år har forsømt at uddanne den arbejdskraft, som erhvervslivet står og skriger på.

Erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) påpeger i denne forbindelse her i Berlingske, at vi i de kommende ti år kommer til at mangle knap 20.000 med­arbejdere med IT-kompetencer. Især er der mangel på ingeniører, naturvidenskabelige kandidater og faglærte med teknisk baggrund.

Ifølge Vækstpanelet er vi efterhånden »udfordret i forhold til de nyere digitale vækstområder som f.eks. kunstig intelligens, analyse af kundedata, »Internet of Things« og e-handel sammenlignet med de førende lande«. Og brugen af ny digital teknologi giver private virksomheder og det offentlige mulighed for et øget kapital­apparat, forbedrede arbejdsgange og reducerede driftsomkostninger. For at fremtidssikre vores allesammens velfærdssamfund skal der vækst til, og det opnår vi ved at sikre de rette kompetencer til både erhvervsliv og den offentlige sektor.

Det er derfor uhyre vigtigt, at de, der sidder og former fremtidens digitale løsninger, som skal servicere ikke kun borgere, men også erhvervslivet, er ud­dannet og skolet til at løfte opgaven, for ellers bliver de flotte ord og anbefalinger fra Vækstpanelet til tomme kalorier.

Helt konkret sætter den fælles­offentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020 ambitiøse mål for udviklingen mod en mere digital offentlig sektor de kommende år.

De kalder den selv realistisk, men vi er alvorligt bekymrede for, at de gode intentioner ikke kan realiseres på grund af mangel på netop de rette kompetencer.

Vækstpanelet opfordrer regeringen til at opsætte et mål om, at STEM-uddannelser i fremtiden skal tælle 35 procent af optaget på de videregående uddannelser. I dag går 20 procent af en årgang den vej. Og derfor glæder det os også, at vores samarbejds­partner, Engineer the Future, onsdag lancerede et ambitiøst projekt, der skal tænde gnisten for teknologi og natur­videnskab allerede i folkeskolen.

Men for at løse udfordringerne her og nu i det offentlige, som står foran en kæmpe digital transformation, er det vigtigt, at anbefalingerne om efter- og videre­uddannelse gælder hele arbejdsstyrken og ikke kun faglærte og ufaglærte.

Den offentlige sektor er særligt udfordret, fordi der fra alle kanter stilles store krav og forventninger til det offentliges evne til at være en ledestjerne, når det kommer til digitalisering og digital vækst, fordi det er det offentliges rolle at understøtte både borgere og den private sektor.

Vækstpanelet mangler at forholde sig til, hvordan IT-kompetencerne rekrutteres og fastholdes i det offentlige. Vi savner, at panelet også har tænkt de højtuddannede med i strategien, når de anbefaler mere voksen- og efteruddannelse inden for IT, for de forskellige faggrupper skal være med til at understøtte hinanden.

Men kampen om højtkvalificerede medarbejdere er hård, og både offentlige og private virksomheder i Danmark er i international konkurrence om at tiltrække de dygtigste talenter.

IDA kan dokumentere, at det offentlige har store udfordringer i kampen om de digitale talenter. Når vi spørger IT­specialisterne om, hvad der kan motivere dem til at skifte sektor, svarer halvdelen, at de vil have mere i løn og/eller bedre bonus. I en tid med ryg-til-ryg-spareøvelser overalt i den offentlige sektor, har det offentlige tabt den kamp på forhånd.

Vi skal hurtigst muligt have vækket det digitale Danmark fra sin middagslur, for det er især på den korte bane, at det offentlige kan være pressede.

For når visioner og handlings­planer for det offentlige sættes i søen, glem­mer man ofte at have fokus på, om medarbejderne har de rette kompetencer til at løfte visionerne sikkert i havn. Men hvis Teknologipagten lykkes, ser det godt ud for fremtidens digitale Danmark – både i det private og i det offentlige.

Per Diget, formand for IDAs Erhvervs- og Vækstudvalg Fold sammen
Læs mere