Elektronisk nyhedsoverblik

Hos kun syv procent af danskerne er tjenester, der samler nyheder fra en række forskellige internetsider, hovedkilden til online nyheder. Det er et godt stykke under andre lande, men de såkaldte »aggregatorer« kan med svenske Omni måske gøre sit indtog i Danmark.

Omni er netop en tjeneste, som vil samle nyheder og perspektiver fra en lang række svenske og internationale medier. Foto: omni.se Fold sammen
Læs mere

I min forrige klumme beskrev jeg, hvordan det elektroniske nyhedsforbrug i Danmark er skruet anderledes sammen end i mange andre lande. Danskernes elektroniske nyhedsforbrug foregår fortrinsvis via hvert enkelt medies forside, og aggregatorer (tjenester, som samler nyheder fra forskellige kilder) har kun marginal betydning.

Vores årlige undersøgelse for det journalistiske institut på Oxford University (RISJ) viste således, at kun 7% af danskerne siger, at aggregatorer er en hovedkilde til online nyheder. Det tilsvarende tal er eksempelvis 17% i UK og hele 26% i USA. I mine øjne er dette et resultat af den sejrrige kamp, som de danske medier kæmpede mod aggregatorerne i starten af nullerne. En kamp som jeg selv var en del af som ansvarlig for den elektroniske udvikling i et dansk mediehus.

Jeg mener stadig, at kampen var rigtig, og at det har styrket de danske medier i kampen om de elektroniske nyhedsforbrugeres opmærksomhed. Men som nyhedsjunkie er jeg også opmærksom på, at det gør det mere besværligt at få det samlede overblik over nyhedsstrømmen – og det bliver kun vanskeligere med betalingsmurene. Jeg har selv betalt adgang til den digitale version af to danske aviser – men dermed er der jo også en del, som jeg ikke har adgang til!

I sommeren deltog jeg i et seminar på den svenske politiske festival, Almedalen, som var arrangeret af sammenslutningen af svenske medievirksomheder, Medieföretagen. Seminaret handlede om, hvilke kompetencer fremtidens mediemedarbejdere forventes at besidde. Aftonbladets karismatiske chefredaktør, Jan Helin, talte begejstret om de såkaldte UX designere (IT-folk med fokus på brugeroplevelsen), og som et eksempel beskrev han den nye elektroniske satsning indenfor Schibsted-koncernen, Omni.

Omni er netop en tjeneste, som vil samle nyheder og perspektiver fra en lang række svenske og internationale medier. Omni vil selv skrive korte sammendrag af nyhederne og lænke direkte til originalkilderne fra både aviser, blogs, sociale medier med videre. Dermed er der vel også en mulighed for, at tjenesten vil kunne omgå det danske forbud mod dybe links (automatisk opsamlede overskrifter og links udenom forsiden hos de danske online aviser), men vil naturligvis ikke kunne slippe udenom betalingsmurene uden forudgående aftaler.

Det rigtigt nye i denne satsning, som forventes officielt i luften dette efterår, er dog den sammensmeltning af journalistiske og IT-mæssige kompetencer, som der er lagt op til. Der er ganske enkelt ansat lige mange journalister og IT-folk, som skal arbejde tæt sammen i den daglige nyhedsdækning. Dermed håber man at få formidlingen og brugeroplevelsen sat i centrum på en helt ny måde.

Omni er, ifølge mit vidende, det første seriøse forsøg fra en skandinavisk mediekoncern på at tage aggregatorrollen i den daglige nyhedsdækning (når der bortses fra den professionelle medieovervågning fra eksempelvis Infomedia). En rolle som lige nu ikke er helt så presserende i Danmark, men som meget vel kan blive det i forbindelse med betalingsmurenes indtog.