Efterlysning: Politisk mod til grøn omstilling

Synspunkt: Både miljø og forretningsdrivende ville nyde godt af hurtig handling.

Coop har brug for politisk assistance, hvis det for alvor skal lykkedes at blive bannerfører i den grønne omstilling. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø Fold sammen
Læs mere

Coop vil være bannerfører på den grønne omstilling. Dette foranledigede i 2016 igangsættelsen af et 300 mio. kroners energiprogram, som skal nedbringe energiforbruget med 20 procent inden udgangen af 2020.

Dette efterlader dog stadig 80 procent energi tilbage, som vi bør forholde os til i en vedvarende energistrategi, hvis vi skal tages alvorligt som bannerfører.

To emner, som Coops strategi som minimum skal omhandle, er de omtrent 350 butikker, der i dag benytter olie- og gasfyr, som bør konverteres til en grønnere og formentlig elbaseret varme.

Hertil kommer vores 1.200 køleanlæg (til varenedkøling), som alle giver mulighed for, at vi udnytter overskudsvarmen enten selv og/eller leverer til de lokale fjernvarmeselskaber, der ønsker at drage nytte af det.

Begge områder er massivt reguleret af komplekse og uhensigtsmæssige afgiftsstrukturer og rapporteringsbureaukrati, der dybest set gør miljøet og de forretnings­drivende en bjørnetjeneste.

Gennem foråret har disse problemstillinger ofte været bragt i ledende og anerkendte danske medier og er blevet kommenteret af både embedsværk, politikere og ministre.

Historien fra politikerne mv. har været nogenlunde den samme – uhensigtsmæs­sighederne erkendes, men der afventes igangværende afgiftsanalyser, førend det kan udmønte sig i ny regulering.

Afgiftsanalyserne er nu endelig færdige, og Skatteministeriet offentliggjorde 30. juni den overordnede analyse, »Delanalyse 4«. Hvis der skal fremhæves et par konkrete citater herfra, er følgende særdeles interessante:

»Den optimale struktur ligger meget langt fra den nuværende struktur. En omlægning til den optimale struktur vil derfor også være meget gennemgribende.«

»En omlægning vil medføre en betydelig samfundsøkonomisk gevinst.«

»I forhold til en grøn omstilling vil det dog have en særlig interesse at reducere elafgiften for varme … En lempelse af elvarmeafgiften vil ligeledes gøre det mere økonomisk attraktivt at nyttiggøre overskudsvarme.«

Skatteministeriets analyser og ovenstående citater konkluderer altså, at der er behov for gennemgribende ændringer, da reglerne er langt fra idealet – og at effekten vil have både samfundsøkonomisk gevinst og fremme den grønne omstilling.

Så, kære politikere: Sommeren er gået på hæld, og selv om I i disse dage har travlt med at diskutere rundhåndede skatte- og afgiftslettelser, så er der altså ifølge Skatteministeriet markant større samfundsgevinst ved at gribe denne bold.

Således et stort ønske herfra om politisk mod og lederskab til at gøre det rigtige, uden at det trækker i langdrag!