DR skal spille bedre sammen med private

Mediepolitik. Debatten om det nye medieforlig bør ikke handle om DRs størrelse, men snarere om DRs rolle. DR skal være medspiller og ikke modspiller for det private TV-marked, for den private finansiering af dansk indhold er faktisk større end den licensfinansierede.

Dansk Erhverv mener, at Danmarks Radios produktioner som f.eks. Broen skal kunne streames fra andre distributører. Foto: DR Fold sammen
Læs mere

I øjeblikket foregår der en heftig debat om størrelsen på DR op til forhandlingerne om det kommende medieforlig. Men den interessante debat om fremtidens mediemarked handler ikke primært om, hvorvidt DR skal beskæres med ti eller 25 procent. Den handler om, hvordan DR kan levere public service i verdensklasse til danskerne og samtidig bidrage til at et mangfoldigt marked for kommercielle producenter og distributører, så vi også fremtidssikrer det gode danske indhold.

For i sidste ende handler det om at skabe gode danske TV-serier, relevante dokumentarprogrammer og rigtig god dansk public service.

DR skal understøtte det kommercielle mediemarked frem for at undergrave det. Den private finansiering af dansk indhold er faktisk større end den licensfinansierede. Det ved vi fra det udvalg for finansiering af dansk indholdsproduktion, som udgav sin rapport og anbefalinger før jul. Så ved at styrke det private TV-marked styrker man finansieringen af dansk indhold – den pointe går desværre tabt, når debatten alene handler om, hvor stor DR skal være.

Misforstå os ikke. Dansk Erhverv går ind for en mindre og mere effektiv offentlig sektor. DR bør naturligvis stilles over for samme effektiviseringskrav og krav om udbud som andre offentlige organisationer. Men hvis man for alvor vil styrke dansk indhold, skal man i langt højere grad også se på DRs rolle frem for alene på DRs størrelse.

DR har en afgørende vigtig rolle i det danske medielandskab. DR skal efter vores mening fortsat levere indhold af højeste kvalitet, når det kommer til kritisk journalistik, nyheder, kulturformidling, demokratisk debat og dansk fiktion i verdensklasse. Men DR skal være mere fokuseret end i dag, så der bliver bedre plads til de private TV-aktører. Ikke for de private TV-aktørers skyld, men fordi de rent faktisk bidrager til festen ved at bidrage til at finansiere den danske indholdsproduktion.

Vi lever i en tid, hvor presset mod det private danske TV-marked ikke bare kommer fra Ørestaden, men også fra de udenlandske tech-giganter, der sidder på en større og større andel af danskernes TV-kigning – uden at bidrage til produktionen af dansk indhold på samme måde som de etablerede danske spillere.

I Dansk Erhverv mener vi som mange andre, at alle, der tjener penge på dansk indhold, også bør finansiere dansk indhold. Målet er en teknologineutral lovgivning, hvor vi i dag slæber rundt på en analog lovgivning i en digital verden ved at regulere forskellige distributionskanaler forskelligt. Men det kan ikke bare reguleres her og nu i et rent dansk medieforlig.

Vi har fire konkrete forslag, som de danske politikere kan realisere i medieforliget – og som vil styrke den danske indholdsproduktion, som politikerne på tværs af partierne alle bakker op om:

1. DR skal i langt højere grad spille sammen med de kommercielle udbydere, som producerer og distribuerer medieindhold til danskerne. DR skal forpligtes til at samarbejde og have en åben og konstruktiv dialog med det private marked, både kommercielle og kulturelle aktører.

2. DRs aktiviteter som streamingtjeneste, også kaldet DRTV, skal afgrænses nøje og fokuseres på dansk indhold, så DR ikke agerer som en direkte konkurrent til de kommercielle aktører. Vi mener, at det ikke er en public serviceopgave at streame udenlandske film og TV-serier til danskerne, når private aktører sagtens kan gøre det samme.

3. DRs programmer skal gøres tilgængelige for en bredere skare. Hvis licens virkelig er noget, vi giver til hinanden, kan vi sagtens forestille os, at programmer, der ikke aktuelt bliver brugt af DR – lige fra Broen og Arvingerne til Hammerslag – skal kunne streames hos de distributører, som i forvejen leverer DRs kanaler i TV-pakkerne – og som bidrager til dansk indhold.

4. Public service-puljen skal øges mærkbart med det formål at skabe mere dansk indholdsproduktion, og producenter skal have bedre muligheder for at ansøge om pulje­midler i stedet for, at TV-stationerne sidder tungt på puljen, og for at indgå i reelt co-finansierede produktioner. Det vil åbne markedet for flere aktører og skabe øget konkurrence og i sidste ende bedre indhold til danskerne.

De fire forslag vil bidrage til at styrke det private danske TV-marked, der bidrager til finansieringen af dansk indholdsproduk­tion. Dermed kan mediepolitikerne sikre et langt større beløb til produktion af dansk indhold, end der bliver hevet hjem over licensen.

Forslagene er hermed givet videre til en debat og et medieforlig, der ikke alene handler om DRs størrelse, men også om DRs rolle. Hvis målet er at sikre dansk indholdsproduktion i en stadig mere global TV-verden, er det den eneste vej frem.