Digital forståelse skal ind i topledelsen

Synspunkt: Digital udvikling kan ikke køres som en hvilken som helst anden udvikling. Den stiller både krav til organisationen og til ledelsen, som skal finde modet frem til at tage nyskabende beslutninger og til at skabe en organisation, der er gearet til udvikling.

Digital innovation er ikke en løsning, man kan købe, få leveret og implementere som en vare i supermarkedet. Her kan ledelsen ikke længere satse på det sikre og beregne den præcise værdi af en investering. Derfor har business cases og nulfejlskultur heller ikke nogen berettigelse i digital innovation, hvor man skal eksperimentere sig til en ny fremtid. For at digital innovation skal kunne lykkes, skal der være plads til hurtige fejl og eksperimenter i en søgen efter løsninger, der kan styrke og forandre virksomheden, mens man opbygger digitale kompetencer.

Når man eksperimenterer med mindre projekter, opdager man fejl tidligt og hurtigt, og undgår dermed at køre digitale tankskibe i position kun for at skyde dem ned, når de har kostet adskillige millioner.

Succesfuld digital udvikling kræver derfor også ydmyghed i ledelsen og erkendelsen af, at man ikke kan begrænse sig til de kompetencer, man rummer i forvejen.

Som ledelse skal man have energien til at understøtte kreativitet og nye tanker, men ikke mindst modet til at tage beslutninger, når muligheder viser sig. Også selv om det kan forandre hele grundlaget for forretningen. Måske vil det gavne forretningen at kaste sig ud i robotteknologi, dataanalyser og droner, og så hjælper det ikke at mene, at »det er ikke vores domæne«.

Ønsker man at arbejde målrettet med digital innovation, skal IT være med i de strategiske beslutninger og tænkes ud i alle hjørner af forretningen. Som ledelse skal man udstikke retningen for, hvad man vil med IT og teknologi på langt sigt. IT-afdelingen skal derfor opgraderes fra rollen som intern serviceleverandør til en plads i topledelsen.

Digital innovation kræver et nyt mindset, hvor ikke kun er udviklingsafdelingen arbejder med udvikling, men hvor man åbner organisationen både internt og eksternt og arbejder med udvikling i interaktion med kunder, brugere, partnere og medarbejdere, så hele organisationen genererer ideer og udvikler forretningen.

Grundlaget for et nyt mindset begynder med digital forståelse i topledelsen. Det er ikke nødvendigt at kunne programmere eller lave dataanalyser, men topledelsen skal vide, hvad der rør sig, for at kunne forholde sig til de forskellige teknologier og trends. Herefter kan digital innovation blive et mindset for hele organisationen, og det kan løfte organisationen ind i den digitale tidsalder.