Det er en smuk tanke, Lars Larsen, men pas på

Fondsdannelse står ikke mejslet i granit, og ændringer kan opstå, som gør skade på virksomheden. I J. Lauritzen-imperiet forduftede både penge og idealer.

Grundlægger og ejer af JYSK, Lars Larsen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Bo Amstrup

Kære Lars Larsen. Det er smukt, at du ikke vil lade dine arvinger overtage dit flotte livsværk. Du skal bare ikke tro, at en fonds­dannelse står »mejslet i granit«,­ og dit arbejde vil eksistere evigt.

Min far, skibsreder Knud Lauritzen, troede fejlagtigt det samme, da han i 1945 stiftede JL Fondet.

Han ville sikre sine arvinger økonomisk, men de måtte ikke stå i spidsen for forretningen, hvis de ikke havde uddannelsen, erfaringen og karakteregenskaberne til at videreføre J. Lauritzen. Derfor skulle et holdingselskab drive J. Lauritzen-imperiet. der med 14.000 medarbejdere bestod af flere rederier, mange skibe, fire værfter og betydende industrier.

Farvel til værdierne

Fondet blev stiftet i 1945 for at uddele overskuddet til søfartsformål og støtte værdigt trængende – og lidt til familien Lauritzen.

Efter at arvingerne i 2009 fik ændret fondets fundats, indsatte de sig på centrale poster – og ti milliarder kr. er tabt.

Holdingselskabet er opløst og gjort til et ApS uden bestyrelse. Den manglende kompetente ledelse har bevirket, at indu­strierne er afhændet, skibene er solgt billigt, ­ og vor søfartsskole er nedlagt.

Idealerne er forduftet.

En alt for dygtig advokat

Jeg har søgt at fastholde slægtens værdier og min fars ideer ved at protestere mod fundatsændringerne.

Fuld aktindsigt er blevet nægtet mig, på trods af at jeg i 1973 betalte JL (der var i krise) et stort millionbeløb for at bevare det, som to generationer dygtigt opbyggede.

Du, Lars Larsen, bør nok tænke over, at en hundredårig rederigigant er revet ned på kun ti år. Arvingerne har, med Erhvervstyrelsens tilladelse, presset sig tilbage i topledelsen (fondet) ved hjælp af en dygtig – alt for dygtig – advokat.

Det samme kan ske for Lars Larsen- imperiet – og alle andre der tror, at fonde kan videreføre deres ideer og visioner.