Det er en klar ledelsesopgave at styrke danskernes teknologiske kompetencer

Historien viser, at det er muligt at indføre ny teknik og ny teknologi. Men det kræver, at lederne går aktivt ind i regeringens nye teknologipagt.

Top- og mellemledere skal ikke være teknologiske eksperter – men de skal have føling med de muligheder, som ny teknologi giver, konstaterer Svend Askær. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Manglen på IT-specialister og ingeniører er allerede udbredt, og alt peger på, at problemet bliver større, hvis vi ikke investerer flere kræfter i at få styrket kompetencerne inden for STEM (teknologi, IT, ingeniørkundskab, natur­videnskab og matematik).

Ifølge de seneste tal fra Danmarks Teknologiske Alliance, »Engineer the Future«, som Ingeniørforeningen IDA har bearbejdet, kommer der i 2025 til at mangle 10.000 STEM-kandidater. Det er cirka 3.500 færre, end da den første prognose blev udarbejdet i 2015 – faldet skyldes først og fremmest, at optaget på ingeniøruddannelserne er steget væsentligt. Ikke desto mindre vidner tallet om, at der fortsat er behov for at få flere unge ind på STEM-uddannelserne og for at styrke STEM-kompetencerne på de danske virksomheder.

Det kræver ledelse, og derfor går vi i Lederne aktivt ind i regeringens nye Teknologipagt, der blev præsenteret i sidste uge, så flere i arbejdsstyrken både nu og fremover har og får de nødvendige kompetencer. Lederne tager som deltager i Teknologipagten en række konkrete initiativer, som handler om at øge interessen for STEM, få flere til at uddanne sig inden for STEM samt ikke mindst at klæde ledere og medarbejdere på til at håndtere den nye teknologi og den digitale udvikling.

Vi vil blandt andet nedsætte en tænketank om digitalisering, som vil komme med bud på, hvordan man som leder får klædt medarbejderne på til at håndtere digitaliseringen og den teknologiske udvikling. Og vi vil etablere et ambassadørkorps af ledere, der arbejder inden for STEM-området, som inviterer unge ud på deres virksomheder, så flere unge bliver inspireret til at tage en STEM-uddannelse.

Bekymrede røster har peget på, at ny teknologi og øget digitalisering koster job. Den holdning deler jeg ikke. Tværtimod øger ny teknologi virksomhedernes konkurrenceevne og skaber job. Teknologisk ledighed derimod opstår, hvis man ikke investerer i ny teknologi.

Digitaliseringen og den teknologiske udvikling har været i gang i flere år, og samtidig har vi oplevet en markant stigning i beskæftigelsen, som satte rekord i januar 2018 med i alt 2.728.800 personer i lønmodtagerjob. Mange arbejdsopgaver vil løbende blive overtaget af den teknologiske udvikling, men det er kun en fordel. For som en naturlig følge heraf, opstår der nye typer job, samtidig med, at der kan frigøres ressourcer til andre arbejdsopgaver.

Der skal uddannes flere med STEM-­kompetencer både på de videregående uddannelser og på erhvervsuddannelserne, men lige så vigtigt er det at sikre, at de mennesker, som nu er på arbejdsmarkedet, gennem efteruddannelse får de kompetencer, som er en naturlig følge af den tekno- logiske udvikling. Med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse har vi skabt et solidt fundament for, at det kan lade sig gøre.

Ledere spiller en nøglerolle, når det gælder medarbejdernes efteruddannelse. Hverken top- eller mellemledere skal være teknologiske eksperter, men have føling med de muligheder, som den nye teknologi giver, og sikre, at der bliver investeret heri.

Det betyder også, at ledere skal have fokus på, at medarbejderne har de kom­petencer, der skal til. Det bliver derfor i meget høj grad en ledelsesopgave at sikre, at medarbejderne kompetencemæssigt er rustet til den teknologiske udvikling.

Opkvalificering vil samtidig forhåbentlig fjerne den eventuelle bekymring for deres job, som nogle medarbejdere oplever, når ny teknologi indføres.

Efteruddanner vi målrettet og rigtigt, vil medarbejderne opleve, at digitalisering og ny teknologi lige præcis resulterer i det, som er formålet: Øger effektiviteten, styrker kvalitet i arbejdet og frigør tid til andre arbejdsopgaver.

Historien viser, at det tidligere er lykkedes at implementere ny teknik og ny teknologi. Og jeg er meget sikker på, at ledere på danske virksomheder er klar til igen at tage udfordringen op.