Derfor er det vigtigt, at fonde granskes

Presse og forskere bør lave en upartisk undersøgelse af fonde, så brud på fundatser, ulovligheder, dårlig opførsel og ublu vederlag stoppes.

»Jeg håber, at direktørerne Lene Skole, Lundbeckfonden, og Tine Roed, DI, vil være mindre ukritiske fremover,« skriver skibsreder Ole Lauritzen. Arkivfoto: Jeppe Michael Jensen Fold sammen
Læs mere

Fra tid til anden fyldes medierne af lovprisning af de erhvervsdrivende fonde. Der ingen grænser for det, som fondene skaber for Danmark: eksportindtægter, job og endda lav skat! Da jeg har haft det held, at jeg kender mange af de nu afdøde skabere af fonde, kender jeg en del til deres tanker bag oprettelsen af fonde.

Det var ikke skattebesparelse, men et ønske om at gavne det danske samfund. Disse idealistiske medmennesker burde i langt højere grad takkes og huskes for deres indsats, sparsommelighed og tillid til deres medarbejdere. Det er alt for sjældent, at fondsstifterne huskes.

Det er glædeligt, at højtbetalte direktører søger at spare skat på fondene, men der savnes kendsgerninger omkring visse fondes forhold. Hvad ville fondene have betalt i skat i forhold til det, der nu betales som »gaver«? Hvor meget betales af få, store fonde i forhold til de mange små?

Hvor mange fonde har tabt penge og hvorfor? Og hvad er konsekvensen?

Due Jensen og Mads Clausen, spurgte i 2013 berettiget: »Hvem vogter Erhvervs­styrelsen?«

Der findes desværre ikke en uafhængig instans, der holder øje med »de brodne kar«. Det giver ikke indtryk af uvildighed i embedsværket, hvis styrelser modtager penge fra dem, de burde føre tilsyn med.

Pressen og forskere burde lave en upartisk undersøgelse af fondene og oplyse, hvor­ledes der kan gribes ind over for ødselhed, bestikkelse og inkompetence.

En sådan forskning bør ikke foretages af dem, der gerne vil have en del af fondenes gavmildhed. (Jeg har oplevet en professor, der åbent erklærede, at han ville »tale fondenes sag«.)

Der bør findes uafhængige forskere, der kunne se kritisk på fondslovgivningen, embedsværket, og fondene og finde løsning på, hvordan Erhvervsstyrelsen og fondene bedst kan forvalte ansvaret.

Der bør ikke uddeles medaljer og titler til dem, der forvalter det, som tidligere generationer har skabt. Ethvert tab af fondes formuer skal medføre afsked. Så kan fondbestyrelser mærke konsekvensen af ansvaret.

Jeg lånte for mange år siden 25 mio. kr. til en fond, men nu vil man ikke betale pengene tilbage. Det samme skete for investorer i obligationer i Oslo, hvor fonden ikke ville betale de 500 mio. danske kroner, de skyldte. Det var nødvendigt at gribe ind »for navnets skyld«.

Derfor er det vigtigt, at fondene granskes, så brud på fundatser, ulovligheder, dårlig opførsel og ublu vederlag stoppes helt.

Jeg håber, at direktørerne Lene Skole, Lundbeckfonden, og Tine Roed, DI, vil være mindre ukritiske fremover, så bliver de også mere troværdige!