Der er gode tider i horisonten for dansk erhvervsliv

Økonomi. Danske produkter og serviceydelser er populære i udlandet, og vi kan forvente stigende efterspørgsel i fremtiden. Men politiske faldgruber lurer.

Skibsfart og medicinalproduktion er særlige danske styrkepositioner, og de synes at stå over for særligt stærkt stigende efterspørgsel i fremtiden. Arkivfoto: Erik Refner Fold sammen
Læs mere

Fremtiden tegner lyst for dansk erhvervsliv: På globalt plan ser det ud til, at vi i en årrække kan forvente stærkt stigende efter­spørgsel efter danske produkter, og det gælder oven i købet i særlig grad i de brancher, hvor dansk erhvervsliv i forvejen har styrkepositioner og står godt rustet i konkurrencen. Men potentialet realiseres ikke af sig selv, og politiske faldgruber lurer.

Det er et af resultaterne i den seneste rapport i Kraka-Deloitte-samarbejdet ­»Small Great Nation«.

Vi har opgjort den fremtidige efter­spørgsel efter produkterne fra 56 danske ­brancher. Efterspørgselstrækket kommer både fra Danmark selv og fra alle de lande, som importerer danske varer. Vi tager højde for, at nogle eksportmarkeder er vigtigere for Danmark end andre.

En dansk branches styrkeposition er udtrykt ved dens andel af Danmarks bruttoværditilvækst (BVT) sammenlignet med samme branches BVT-andel i sammenlignelige lande. En styrkeposition kan f.eks. være opnået på grund af en særlig dygtighed og innovationsevne i en dansk branche som følge af en geografisk, historisk eller kulturelt betinget begunstigelse – eller ved en tilfældighed.

Efterspørgslen efter de danske produkter stiger i gennemsnit med 2,4 procent om året i en årrække fremover, mens vores reale vækst pga. udbudsbegrænsninger næppe kan blive mere end to procent.

Efterspørgslen kan imødekommes ved at tiltrække mere udenlandsk arbejdskraft, ved at danskerne selv arbejder mere, ved at virksomhederne outsourcer mere til udlandet, ved at virksomhederne anvender ny teknologi eller ved at virksomhederne simpelthen hæver priserne. Samtlige muligheder kan forøge vores velstand.

Skibsfart og medicinalproduktion er særlige danske styrkepositioner, og de synes at stå over for særligt stærkt stigende efterspørgsel i fremtiden.

IT-branchen har f.eks. udsigt til en stor efterspørgselsstigning, men har i Danmark en styrke lidt under gennemsnittet. Møbelbranchen står relativt stærkt i Danmark, men synes samtidig at kunne imødese en vigende efterspørgsel.

Vores budskab er ikke, at man fra offentligt hold skal give nogle brancher særligt attraktive vilkår. Tværtimod: Regeringen bør afholde sig fra »erhvervspakker«, der giver særprivilegier til udvalgte brancher. Der skal skabes gode og ensartede rammevilkår for hele erhvervslivet, så arbejdskraft og kapital frit kan »flyde« derhen, hvor de gør mest gavn. Det kan så f.eks. være mod medicinalproduktion og skibsfart.

Men der skal under alle omstændigheder træffes politiske valg om, hvilke uddannelser vi tilbyder de unge, og om hvordan den strategiske forskning sammensættes. Vores analyse oplyser grundlaget for sådanne beslutninger. Og for virksomhederne er det nyttigt at vide, hvordan deres egne og deres kunders fremtidsudsigter tegner. Det skal dog understreges, at vi opgør et potentiale, men ikke laver en prognose. Hvis en branche har en svag produktivitetsudvikling, eller hvis den nødvendige arbejdskraft ikke er til rådighed, indfries potentialet ikke.

For den offentlige sektor indeholder analysen en interessant pointe: I Danmark er vi relativt store inden for sundhed og uddannelse, men relativt små inden for offentlig administration. Det er ikke dårligt, at vi anvender de offentlige ressourcer mere direkte på sundhed og uddannelse, end tilfældet er i andre lande.

Fremtidsudsigterne er gode – virksom­heder og politikere må tage bestik heraf.

Politisk skal man ikke give særprivilegier, men sikre ensartede vilkår, en arbejdsstyrke med de relevante uddannelser og en relevant strategisk forskning.

Læs rapporten »Small Great Nation«

Af Jens Hauch, vicedirektør i Kraka, Hans Jørgen Whitta-Jakobsen, professor og senior fellow i Kraka og Niels Storm Knigge, økonom i Kraka.

Deltag i Business-debatten: Send indlæg til business-opinion@berlingske.dk