Debat: Den fjerde industrielle revolution kommer. Sidste udkald for nye ledelsesmodeller

Robotter og algoritmer vil overtage otte procent af jobbene i Danmark, og udviklingen vil ændre indholdet i 25 procent af alle job inden for en overskuelig fremtid.

I fremtiden vil robotter og teknologi overtage endnu flere arbejdsopgaver. Samtidig vil langt flere mennesker kun være løst knyttet til de virksomheder, de arbejder for. Arkivfoto: Wu Hong Fold sammen
Læs mere

Et par dage inden jul talte jeg med en lægesekretær. Hun var nervøs for, om den teknologiske udvikling ville gøre hende overflødig. I dag kan lægen nemlig anvende sin smartphone som diktafon – og han kan ikke bare indtale sine noter, han kan også konvertere dem til tekst, som automatisk føres ind i patientjournalerne. Et arbejde som hun tidligere udførte.

Lægesekretæren var bange for, at de digitale assistenter ville gøre hende over­flødig. Jeg har mødt mange mennesker på det seneste, som er bange for denne udvikling.

Vi står på tærsklen til den fjerde industrielle revolution, hvor den teknologiske udvikling sker eksponentielt, og hvor computerkraften eksploderer. I dag kan vi indsamle og analysere datamængder, som ikke tidligere har været muligt qua menneskets begrænsninger. Vi kan finde mønstre, som den menneskelige hjerne aldrig havde identificeret. Vi kalder det kunstig intelligens – men egentlig er det ikke så kunstigt, det er bare intelligent brug af teknologi.

Kunstig intelligens supplerer i dag menneskets intelligens i en sådan grad, at mange stillinger bliver overflødige. Arbejdsmarkedet, som vi kender det, er under opbrud. Det samme er virksomheder, hvor robotter og algoritmer overtager nogle job, mens freelancere, løsarbejdere og ubernister overtager andre job.

Jeg forstår godt lægesekretæren. Og taxachaufføren, finansanalytikeren og tolken. Robotter og algoritmer vil overtage omkring otte procent af jobbene i Danmark og kraftigt forandre indholdet i omkring 25 procent af vores job. Vi må indstille os på livslang uddannelse og sikre os, at vi konstant tilegner os nye kompetencer – særligt de af os, som er beskæftiget i såkaldt single skills-job, der står først for skud, når automatiseringen rammer.

Den gode nyhed er, at der også opstår nye job. Hvordan lyder for eksempel »virtuel reality rumdesigner«? Eller »biohacker« eller »digital etiker«? Spændende, ikke?

Spændende er det også, at mange flere af os vil blive selvstændige eller arbejde som freelancere. Det forandrer lederrollen – for hvordan leder man, når man ikke længere har ledelsesretten?

I fremtiden bliver det de virksomheder, som kan udbyde de mest spændende opgaver, som vil få dem løst først og med højest kvalitet. Det betyder, at lederne ikke længere kan lede et hierarki af mål og opgaver, der gives videre til med­arbejdere via delmål og delopgaver.

Frem­tidens ledere skal udbyde spændende og udviklende opgaver, og de skal engagere et netværk af kompetencer omkring virksomheden for at lykkes.

På det nye arbejdsmarked er den hierar­kiske leders dage talte, så hvis du stadig hører til dem, der primært bruger traditionelle ledelsesmetoder, er det ved at være sidste udkald til at lære en ny tilgang.

Når fremtidens virksomheder bliver mere løse i deres struktur, bliver virksomhedens værdigrundlag afgørende. Værdigrundlaget bliver det, der skal tiltrække og fastholde de medarbejdere, som virksomheden trods alt fortsat vil have – og værdigrundlaget bliver det, der gør, at freelancere vil prioritere opgaver hos den ene virksomhed frem for den anden.

Hvad bliver ledelsesopgaven? At sikre at virksomheden har en stærk mission og et motiverende værdigrundlag – og at værdi­grundlaget er synligt og skaber følelsen af et fællesskab, som fremtidens ressourcer ønsker at være en del af.