De ”herreløse kapitaler”

LÆSERBREV.

Michael Rasmussen, koncernchef i Nykredit fortæller om børsnoteringen på et pressemøde torsdag d. 4 februar 2016 i København. Michael Rasmussen koncernchef og formand for foreningen Nykredit Nina Smith (Foto: Niels Ahlmann Olesen/Scanpix 2016) Fold sammen
Læs mere
Foto: NIELS AHLMANN OLESEN

Det er meget befriende, at Frank Gad som repræsentantskabsmedlem i Nykredit nu blander sig i debatten omkring Nykredits planlagte børsnotering. Os ”dumme” låntagere er i helt uhørt omfang udsat for planlagt spin, da der er stærke indicier for at den daglige topledelse i Nykredit arbejder ud fra en skjult dagsorden, som må formodes at være udviklingen af et finansielt supermarked. Hele case forløbet giver belæg for at fremføre, at Nykredit er en udemokratisk organisation.

Der er mange groteske eksempler på, at andelsselskaber eller medlemsejede selskaber som Nykredit udøver adfærd/strategier, som slet ikke tilgodeser andelshaveres og medlemmers interesse. Følgende eksempler:

For flere år siden ”stjal” Danske Bank Realkredit Danmarks medlemsejede egenkapital.

Nykredits ekspansionssyge strategi ved opkøb af Forstæderne Bank kostede vel medlemmerne mere end kr. 10. mia. uden det fik politiske konsekvenser.

En syg kreditpolitik/-udøvelse var tab i den store milliardklasse, uden det fik politiske konsekvenser.

Med også nuværende indtjening i Nykredit er der slet ikke hold i påstanden om, at Nykredit er nødsaget til at gå på børsen for at skaffe sig kapital. Dette er uhørt spin, som givetvis heller ikke vil få politiske konsekvenser.

En børsnotering af Nykredit vil jo betyde, at medlemmers egenkapital forsvinder, og dette vil heller ikke få politiske konsekvenser.

Ledelsen handler også culpøst, når den ikke vil fremlægge alternative finansieringsmuligheder feks. subordinatedcapital til sig 4 pct. pa., hvilket er det halve af, hvad Nykredit udmelder om EK-forrentning.

Det danske realkreditmarked har jo en AAA+ creditrating, så hvad er problemet?

Det er jo helt uforståeligt, at også Nykredit i den grad mistrader medlemmernes interesse om konkurrencedygtige priser også på bidragssatser.

Andelsselskabet Danish Agro er jo lige kommet ud af 2015 med et resultat på 900 mio. kr. og vil heraf kun udbetale et uvæsentligt beløb til andelshaverene/landmænd, som dels har skabt resultatet og dels for manges vedkommende har en anstrengt økonomi. Overskuddet skal bl.a. bruges til opkøb af maskinhandlere. What! Samme problematik gælder også for ARLA og Tulip.

Man behøver kun den ”lille latinprøve” for at kunne gennemskue Nykredit motiver bag en børsnotering, og dette vil ikke være til gavn for medlemmerne og så ikke i et marked, hvor bidragssatserne er tordnet op samtidig med at låntagere ikke reelt har option på valg af alternativt realkredit. Vi taler jo om et monopolagtigt marked, som vor erhvervs- og vækstminister burde se nærmere på.

Mange fra mine netværk er dybt frustreret over Nykredits planer og prisstrategi.

Den øverste myndighed i Nykredit, repræsentantskabet, hvor også erhvervslivets repræsentanter har sæde, bør snart træde i karakter, og afvise beslutningen eller fremlægge alternativer og objektive transparente materialer.