De afgørende forskelle på et »gensidigt« selskab og et A/S

Bankdirektør Jørn Astrup Hansen (JAH) har et indlæg i Berlingske Business 24. juli, hvor han beskriv­er det på mange måder besynderlige forløb for det oprindelige gensidige forsikringsselskab Tryg. Sagsfremstillingen har jeg ingen kommentarer til.

Først et par ord om »et gensidigt forsikringsselskab«, for det er jo dybest set her, hunden ligger begravet. Udgangspunktet i denne langvarige strid mellem JAH og diverse bestyrelser i Trygfonden og Erhvervsstyrelsen er: Hvem ejer formuen i det oprindelige gensidige selskab, og hvem har ret til den oprindelige formue og dens forøgelse gennem årene efter de mange fusioner, navneskift osv.?

Et gensidigt forsikringsselskab ejes af forsikringstagerne/medlemmerne. Men hvad ejer disse forsikringstagere/medlemmer i realiteten?

En aktionær i et aktieselskab ejer en andel, som giver ham en større eller mindre indflydelse i det pågældende selskab, alt efter andelens størrelse af den samle aktiekapital.

En forsikringstager/medlem af et gensidigt forsikringsselskab har, så længe han er forsikringstager/medlem i selskabet, indflydelse på, hvem der skal sidde i repræsentantskabet, der vælger en bestyrelse, som så vælger direktionen.

En forsikringstager/medlem i et gensidigt selskab ejer i sin medlemsperiode muligheden for at øve indflydelse i selskabet, måske rabatordninger, bonusordninger, præmiereduktioner og -stigninger osv., men han har på ingen måde personligt ejerskab af en del af selskabets formue. Han ejer intet. Der er således i et gensidigt forsikringsselskab udelukkende tale om et kollektivt funktionelt ejerskab bestående af aktive medlemmer/forsikringstagere.

Hvis selskabet ophører/lukker, er der som oftest vedtægter, der anfører, at en eventuel formue skal gå til et velgørende formål, men hvis der intet er anført i vedtægterne, kan der netop i denne ene situation måske blive tale om en fordeling af formuen til forsikringstagere/medlemmer. Jørn Astrup Hansens pointe er, at en stor del (måske hele formuen) af den »gensidige« formue fortsat burde have ligget i et gensidigt selskab, således at formuen fortsat kunne bruges til fordel for forsikringsselskabets forsikringstagere/medlemmer eksempelvis til generelle prisnedsættelser i stedet for til almene ikke-forsikringsrelaterede aktiviteter, og deri har han dybest set fuldstændig ret.

Han er vel desværre blevet »kørt over« af advokater, direktører og bestyrelsesmedlemmer i de efterfølgende juridiske selskabskonstruktioner, og disse har måske også haft lidt politisk medvind al den stund, at det er nemmere at sympatisere med og »forstå« fondslignende konstruktioner, der deler penge ud til almene formål, end at have sympati for, at disse formuer bruges på en fordelagtig måde for blot en gruppe »tilfældige« forsikringstagere, uanset at det måske havde været mere juridisk korrekt.