Danmark skal være verdenskendt for cirkulær økonomi

Kronik. Vi fremlægger i dag vores anbefalinger til regeringen med en vision for det danske samfunds omstilling til en cirkulær økonomi. Bliver de til virkelighed, kan det skabe fundamentet for fortsat vækst og høj velstand i Danmark.

En cirkulær økonomi med bl.a. genbrug og genanvendelse er nødvendigt for at skabe fortsat vækst, mener regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi. I Allerød-virksomheden Tier1Asset har man allerede lært lektien og satset på genanvendelse af PCer. PR-foto
Læs mere
Fold sammen

Af Flemming Besenbacher (formand), og Anders Byriel, Christian B. S. Christensen, Franz Cuculiza, Matias Møl Dalsgaard, Kasper Guldager, Aja Guldhammer, Pernille Blach Hansen, Mik Kristensen, Martin Petersen, Jais Valeur, Jeanett Vikkelsøe, alle medlemmer af regeringens Advisory Board for cirkulær økonomi.

Siden den industrielle revolution har verdens virksomheder hovedsageligt produceret efter en lineær tankegang: Vi udvinder råstoffer, producerer, forbruger og smider væk. Denne lineære økonomi har skabt en betydelig velstandsstigning i verden, men har samtidig resulteret i et stort overtræk på klodens ressourcer.

Så stort, at det i dag vil kræve tre kloder, hvis alle levede som vi danskere. I 2050 vil vi være ca. ti mia. mennesker, så der er ingen tid at spilde. Vi skal udfase den lineære tankegang og begynde at tænke cirkulært. Med potentielle gevinster for Danmark i 2035 på op imod 45 mia. kroner i vækst, flere job og fald i CO2 vil cirkulær økonomi være en af de afgørende faktorer til Danmarks fortsatte vækst og høje velstand.

Cirkulær økonomi handler om sund fornuft, når vi designer, producerer, forbruger og skaffer os af med det, vi ikke skal bruge længere. Der er god økonomi i at dele og få adgang til produkter uden at eje dem. Vi skal designe vores produkter, så de kan repareres og vedligeholdes. Genbrug og genanvendelse skal være normen.

Alle verdens lande vil på sigt blive tvunget til at gennemgå denne transformation, hvilket vil skabe en stigende global efterspørgsel på cirkulære løsninger. Vores anbefaling er, at Danmark skal udnytte fordelen ved at være et lille agilt land til at blive et foregangsland. Det kræver, at offentlige og private aktører samarbejder og investerer i den cirkulære omstilling.

Ved at gentænke den måde, vi designer, producerer, arbejder og forbruger, kan vi skabe nye muligheder og nye job. Det vil give danske virksomheder en konkurrencefordel og åbne nye markeder.

Det er ikke nogen lille opgave. For at bevæge os derhen har vi opstillet en vision, målsætninger og pejlemærker for en omstilling til cirkulær økonomi. Vi har udarbejdet 27 konkrete anbefalinger, som regeringen kan arbejde videre med.

Fold sammen
Læs mere

I vores vision har dansk erhvervsliv i 2030 en global førerposition inden for udvikling, implementering og eksport af cirkulære løsninger. Danmark er verdenskendt som et centrum for cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi skal være en integreret del af både virksomhedernes kerneforretning, borgernes valg og myndighedernes virke. I den cirkulære værdikæde er der hverken en begyndelse eller slutning. Vi skal tænke de tre led i værdikæden bedre sammen:

1. design og produktion,

2. forbrug og

3. genanvendelse i alt fra biler til tøj og bygninger.

Cirkulær økonomi går på tværs af sektorer, men vi peger på store potentialer i byggeriet, i fødevaresektoren og i industrien.

Nogle danske virksomheder har allerede cirkulær økonomi integreret i deres forretningsgrundlag.

Eksempelvis opkøber virksomheden Tier1Asset brugte PCer, tablets og smartphones. De opgraderer produkterne og sælger dem igen med ny garanti. Det fordobler levetiden, reducerer miljøbelastningen betragteligt og er samtidig en fornuftig forretning.

Arla raffinerer i dag vallen fra mælkeproduktionen til modermælkserstatning, sportsernæring og ingredienser til fødevare- og medicinalindustrien.

Men vi skal have endnu flere med. Der er brug for en transformation, som kan styrke erhvervslivets konkurrenceevne og gøre Danmark verdensførende. Det vil både styrke eksporten og gøre det attraktivt at investere i Danmark. Borgerne vil få produkter af høj kvalitet uden skadelig kemi, og som let kan opgraderes, repareres, genbruges og deles.

Vi har opsat pejlemærker for omstillingen til cirkulær økonomi.

  • For det første skal den cirkulære tænkning være en integreret del af virksomhedernes kerneforretning og det offentliges opgavevaretagelse. Derfor skal der opbygges viden og kompetencer i virksomhederne.
  • For det andet skal danske virksomheder gentænke deres design, produktion og forretningsmodeller, så de kan producere kvalitetsprodukter, der holder længere og nemt kan genbruges.
  • For det tredje skal vi ændre den måde, vi køber ind på, ved at bruge cirkulære principper. For at accelerere omstillingen skal den offentlige sektor gå forrest.
  • For det fjerde skal vi etablere mere velfungerende markeder for affald og genanvendte råvarer. Det skal gøre ressourcerne mere værd.

Vores 27 anbefalinger er en plan til regeringen for, hvordan vi kommer videre. Den korte version er, at vi alle skal bidrage.

Virksomhederne skal gribe mulighederne, og politikerne skal skabe klare rammer for at sætte gang i den nødvendige omstilling. Danmark ligger allerede godt placeret til at få del i potentialerne i den cirkulære økonomi. Men andre lande har også fået øje på mulighederne, så vi skal rykke nu.

Verden er ved at indse, at hvis væksten skal fortsætte, har vi brug for cirkulær økonomi. Dette vil skabe et internationalt træk og er en gylden mulighed for Danmark og dansk erhvervsliv, hvis vi handler hurtigt og går forrest.