Danmark er et smørhul for internationale talenter

Det koster os allerede dyrt, at vi halter efter i jagten på de bedste hoveder. Det bliver endnu dyrere, hvis ikke vi gør en indsats.

Mens Berlingske hylder 100 talenter i danske virksomheder, skal Danmark være åbne for at tiltrække endnu flere, særligt internationale, talenter. Arkivfoto: Sofie Mathiassen Fold sammen
Læs mere

Danmark ligger stabilt i toppen af listen over lande, der er attraktive for højtuddannede, internationale talenter. Problemet er bare, at de ikke ved det. Danmark ligger i top ti over lande i verden, hvor det er mest attraktivt for internationale talenter at rejse til for at bo og arbejde. Det er positivt.

Problemet er, at alt for få kloge hoveder derude – i Indien, Kina, Australien, Canada eller andre lande verden over – er klar over det.

I tørre tal er virkeligheden, at Danmark i år ligger nummer otte samlet på INSEADs Global Talent Competitiveness Index. Indekset måler på en lang række parametre, hvor attraktivt det er at komme hertil for at bo og arbejde.

Men selv om vi har forudsætningerne for at tiltrække talenter, ligger vi kun nr. 17 over lande, der er gode til at tiltrække faglærte og tekniske kompetencer. Og vi ligger nummer 34, når det kommer til at tiltrække forskere og ingeniører.

Med andre ord tiltrækker vi ikke de talenter, som vi har potentiale til og behov for. Og det er et – stort – problem.

Med det opsving, vi ser i dansk økonomi, vil behovet for specialiserede kompetencer kun stige. Vi kan ikke uddanne nok selv, og vi kommer til at mangle dem, når teknologi for alvor forandrer jobmarkedet.

To tredjedele af nutidens gymnasie-­elever, der kommer på jobmarkedet i 2025, vil kigge efter job, der ikke findes i dag. Job som drone manager, excess capacity broker, medicinsk mentor eller human technology integration specialist.

Men selv hvis vi får indrettet uddannelsessystemet til behovene, og langt flere danske unge vælger teknologivejen, vil det ikke være nok til at dække virksomhedernes efterspørgsel.

Særligt inden for naturvidenskab, IT og ingeniørfagene er der mangel på specialister. Og ikke kun højtuddannede – også faglærte til industrien er i stigende grad en mangelvare.

Det er på høje tid at begynde at tænke langt mere offensivt i forhold til at tiltrække og fastholde udenlandske talenter.

Vi satser som nation alt for lidt på at markedsføre Danmark som en attraktiv talentdestination. Og det er en kæmpe fejl i en situation, hvor virksomhederne melder om netop mangel på kompetent arbejdskraft.

Vi har ellers nok at markedsføre.

Ifølge INSEADs forskning i talentkrigen er den danske arbejdskulturs fokus på at give ansvar til den enkelte ansatte, vores villighed til vidensdeling og teamwork de særligt store aktiver for Danmark.

Mere bredt er vi som nation kendt for at være lykkelige, have gode uddannelser, et bæredygtigt »mindset« og et velfærds­system i top.

Men hvad nytter det, hvis det er fuldstændig ukendt i den store verden?

Vi skal ud over rampen med de positive historier om Danmark som et attraktivt sted at indlede en karriere. Historier, der sætter fokus på den korte magtdistance, på den tillid, den enkelte får tidligt i sin karriere, og på måden, karriere og familieliv kan spille harmonisk sammen, kan booste tilstrømningen.

Det vil være en god forretning, hvis det lykkes.

Dygtige udlændinge bidrager ikke alene til at fastholde innovative virksomheder i Danmark, de bidrager også direkte til den danske statskasse.

Som DEA og DI konkluderede i deres nylige cost benefit-analyse af højtuddannede indvandrere, bidrager en højtuddannet immigrant uden familie gennemsnitligt med 720.000 kr. til den danske statskasse over fem et halvt år, der er den gennemsnitlige periode, de bliver i Danmark.

Hvis de kommer med familie, bliver de her gennemsnitligt ti år, og så stiger gevinsten til ca. 2,2 millioner kroner. Selv om de rejser videre og forfølger deres karriere andetsteds efter nogle år, er det kun fint, fordi de så er med til at sprede bud­skabet om Danmark som en attraktiv karrieredestination.

Derfor skal vi markedsføre Danmark langt mere aggressivt til de udenlandske ­specialister, vi har brug for, og hele tiden blive bedre til at tage imod dem. Copenhagen Capacity er godt i gang med at sætte Greater Copenhagen på verdenskortet blandt internationale talenter inden for flere brancher, men indsatsen vil stå endnu stærkere som en del af en samlet national indsats.

Vores virksomheder halter allerede bagefter sammenlignelige virksomheder i ­ f.eks. Finland og Sverige hvad angår digitalisering. Manglen på IT-specialister vil kun gøre det værre.

Regeringen har med rette sat fokus på behovet for fortsat innovation og digitalisering bl.a. ved at nedsætte Disruptionrådet. Et væsentligt element heri er, at vi kan tiltrække de udenlandske specialister, som virksomhederne har behov for.

Men det kræver en koordineret national indsats for at brande Danmark som en attraktiv international talentdestination. Kun på den måde kan den velbevarede hemmelighed blive afsløret og Danmark blive kendt som en attraktiv talent­destination.

Nikolaj Lubanski er medforfatter til en ny bog med titlen: »Innovating Talent Attraction« ­(U-Press).

Paul Evans er forskningsansvarlig for INSEADs Global Talent Competitiveness Index.