Dagpenge: Dansk Erhverv er på kanten af historie­forfalskning

Det er skabelsen af flere job, der er forklaringen på, at færre opbruger deres dagpengeret – og ikke dagpengereformen, sådan som Dansk Erhverv påstår.

Der er heldigvis mange, som finder sig et arbejde – men det skyldes ikke dagpengereformen, mener Eva Obdrup. Arkivfoto: Iris Fold sammen
Læs mere

Først spærrer man øjnene op. Så bliver man lidt trist.

Under overskriften »Kortere dagpengetid og hedt opsving sender flere danskere i job« fik Dansk Erhverv i Berlingske 5. marts spalteplads til en analyse, som viser, at antallet af danskere, der har mistet deres dagpenge, er faldet hvert år siden 2013.

Dansk Erhverv konkluderer, at det skyldes den dagpengereform, som halve­rede dagpengeperioden fra fire til to år, og som slog igennem i 2013. Dansk Erhverv mener, at når man skærer ned på dagpengeperioden »finder flere vej tilbage til arbejdsmarkedet«.

Det nærmer sig historieforfalskning.

Da reformen slog igennem i 2013, var der alene dét år næsten 34.000 mennesker, som røg ud af dagpengesystemet. Hvis Dansk Erhverv havde ret – jamen, så skulle de jo bare have fundet vej tilbage til arbejds­markedet!

Men desværre. Langt, langt flere end eksperterne havde ventet opbrugte deres ret til dagpenge, og en stor andel af dem, var medlem hos os i 3FA. De mest dystre spådomme fik faktisk ret.

Hvorfor fandt de ledige så ikke bare et job? Fordi ledigheden stadig var høj, ikke mindst inden for 3Fs brancher. Der var ikke job at få.

I dag er der heldigvis mange – også langtidsledige – som finder sig et arbejde. Derfor er der færre, som opbruger retten til dagpenge.

Har det noget med dagpengereformen at gøre? Nej, selvfølgelig ikke, i hvert fald ikke reformen fra 2010. Måske har den seneste dagpengereform, der trådte i kraft sidste år, haft en betydning, idet man nu kan forlænge dagpengeperioden med op til et år som følge af lønarbejde. Der er endnu ikke offentliggjort tal for effekten heraf, så vi ved det ikke.

Men den altoverskyggende forklaring på, hvorfor færre opbruger dagpengeretten i dag, er naturligvis, at det går bedre med økonomien, og at der skabes mange job. Alene i fjor steg beskæftigelsen med 47.000.

Dansk Erhverv har ikke ret, snarere tværtimod.