Dagen derpå for de nyvalgte

Når valgnattens tømmermænd er dampet af, venter der de nyvalgte i kommunerne en stribe ønsker fra erhvervslivet.

Linda Overgaard. Fold sammen
Læs mere
Foto: Linda Kastrup

Og da de færreste medlemmer af kommunalbestyrelser og byråd selv arbejder i det private erhvervsliv, kommer der her en huskeliste:

1. Lavere omkostninger er et eviggyldigt ønske, men særdeles vigtigt. Der er stor forskel på, hvilke gebyrer kommunerne opkræver, f.eks. i byggesager.

Og det er ikke i orden, at en kommune begrunder et uforståeligt højt gebyr med et svar a la: »Vi opkræver gebyret, fordi vi kan« – uden at der er nogen synlig sammenhæng med, hvor arbejdskrævende opgaven er for kommunen.

2. Hurtig sagsbehandling burde være en selvfølge, men dårlig administration giver alligevel helt uacceptable ventetider. I sommer tog det f.eks. i snit 303 dage for en landmand at få en kommunal miljøgodkendelse.

3. Giv private chancen. Flere opgaver kan løses bedre og billigere af private virksomheder. Drop vanetænkning og prøv det af!

4. Fremkommelighed i trafikken. God infrastruktur er en forudsætning for et velfungerende erhvervsliv.

Både den kollektive trafik og vejtrafik skal fungere, og her har særligt Københavns Kommune en stor udfordring. Bedre planlægning og styring af leverandørerne er et must, hvis det skal være attraktivt at drive erhverv i København.

5. Gode skoler skal der til – både for at virksomhederne på sigt kan skaffe dygtige medarbejdere, men også for at tiltrække de rigtige ansatte her og nu. De dygtigste, som kan vælge og vrage mellem job, går bl.a. efter gode skoler til deres børn.

6. Mere dialog. De mest erhvervsvenlige kommuner roses for, at politikere og embedsmænd er flinke til at besøge virksomhederne og bidrage til konstruktive løsninger.

Disse ideer kommer bl.a. fra Dansk Industri, Dansk Erhverv og andre, som går op i, hvilke rammer vi byder virksomhederne. Forhåbentlig bliver rigtig mange ønsker opfyldt inden næste kommunalvalg.