Civilsamfundet er afgørende, når de offentlige finanser kommer under øget pres

OPINION. Hvis velfærdssamfundet skal bevares, kræver det en indsats fra alle – også frivillige, der har brug for erhvervslivets bidrag, skriver Stig Kjerulf, afgående formand for Fonden for Socialt Ansvar.

Foto: JACOB LERCHE

De frivillige sociale organisationer råber vagt i gevær, og det er på høje tid.

Den tumultagtige finansiering af de bærende organisationer på området gør hverdagen svær for dem, som ellers arbejder med at organisere og styrke den frivillighed, som bliver altafgørende i årene fremover. Jeg vil gerne rose erhvervslivet for dets evner til at skabe tryghed og strategisk velfunderede løsninger i det frivillige sociale arbejde, samt for deres forståelse af nødvendig driftsstøtte til den overordnede organisering.

Jeg har været formand i Fonden for Socialt Ansvar i 18 år, og det har jeg ikke kun af lyst, men også fordi det er nødvendigt, at vores frivillighed er ordentligt organiseret.

Samarbejdet mellem erhvervslivet og de frivillige sociale organisationer har aldrig været vigtigere.

Når de offentlige finanser er under pres, hjælper flere og flere frivillige med til at løfte de mange samfundsmæssige opgaver, som står tilbage, når det offentlige har gjort, hvad det kan og har økonomisk råderum til.

I Fonden for Socialt Ansvar driver vi en række forebyggende og tryghedsskabende frivillige indsatser, og f.eks. har vi lige nu 4.000 frivillige natteravne, som har valgt »Vild Med Dans« og sofaen lørdag aften fra for at gå på gaden og passe på dine og mine børn i nattelivet.

Det er ikke svært at skaffe frivillige. Hvis sagen er vigtig eller alvorlig nok, kommer de af sig selv. Til gengæld er det svært at fastholde dem, ligesom det kræver øvelse og kræfter at organisere dem i langsigtede strategiske indsatser, som alt andet lige er det bedste for målgrupper som udsatte børn, unge, kriminelle og lignende. Det er derfor, det er så vigtigt, at der står professionelle organisationer bag arbejdet.

Indtil nu har de frivillige indsatser i høj grad handlet om forebyggelse og efterværn for alle de børn, unge og voksne, som har været igennem et behandlingsforløb, har været udsat for vold eller overgreb, lever i familier med misbrug og svigt, som har været anbragt uden for hjemmet, er hjemløse, eller som er havnet i en kriminel løbebane, som de ikke kan se sig ud af alene.

Der er utallige eksempler på, hvorledes de frivillige sociale organisationer laver både forebyggende arbejde og samler alle dem op, som det er gået galt for.

Mange spørger os, om det arbejde, vi gør, ikke er en kommunal opgave. Men i mange tilfælde møder den frivillige sektor, som kan tilbyde gratis og i mange tilfælde også anonym hjælp, barnet eller den unge med problemer, længe inden kommunen eller for den sags skyld forældrene hører om dem, ligesom den frivillige sektor også tager over, når kommunen er nødt til at slippe.

I fremtiden bliver der brug for endnu flere hænder, hvis vi skal løse de enorme udfordringer, vi står over for i forhold til f.eks. unge uden uddannelse, arbejdsløshed, øgede flygtningestrømme, vanskeligheder på integrationsområdet, terror og radikalisering og meget andet.

Herudover skal der også nogen til at fastholde velfærdssamfundet, som vi kender det i dag, og det kommer til at kræve, at vi alle bidrager.

Alle sektorer skal i spil

Alle tre sektorer skal i spil, for når det offentlige samarbejder med de frivillige, støttet af de private, bliver outputtet stort set altid billigere og anderledes trygt for dem, der har gavn af arbejdet i sidste ende. Der skabes med andre ord mere velfærd for færre midler.

Erhvervslivet bidrager ofte med livsnødvendige økonomiske donationer, men også med vigtige faglige kompetencer, når de involverer sig i de frivillige organisationers arbejde.

De er således med til at sikre, at den overordnede organisering er på plads, så de frivillige kan bruge kræfterne på dem, som har brug for hjælp.

Der stilles større og større krav til de frivillige organisationer i forhold til, hvordan deres indsatser tilrettelægges, dokumenteres og evalueres.

Både de offentlige og de private bevillingsgivere vil have sikkerhed for, at det, de støtter, virker og virker bedst, ligesom de ofte ønsker stor indflydelse på indsatsernes tilrettelæggelse.

Det er helt rimelige krav, men i takt med at organisationerne gør alt, hvad de kan, for at imødekomme bevillingsgivernes krav og ønsker, og i den forbindelse gennemgår en større professionalisering, er der også brug for, at bevillingsgiverne omvendt taler sammen og får en fast grundfinansiering på plads til driften i de organisationer, som for alvor løfter.

Alt andet er useriøst.

Jeg har været frivillig hele mit liv, og det har jeg tænkt mig at blive ved med, men frivillighed i Danmark er ikke længere kun en hyggelig bibeskæftigelse i en fodboldklub eller en gåtur med Natteravnene, men i høj grad også svaret på en række af fremtidens alvorlige udfordringer.

Det bør vi anerkende og bakke op om – det er til alles bedste.