Bygninger har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Der er et kæmpepotentiale i nedbringe energiforbrug i bygninger. Det udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark.

Regeringen har et mål om, at 50 procent af Danmarks energibehov i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Spørgsmålet er, hvordan bygninger bliver bragt i spil som et aktiv. Arkivfoto: Jeppe Bjørn Vejlø Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Vi tester oplæsning. Fortæl os, hvad du synes her

Energifonden har fået udarbejdet et roadmap, der viser, hvordan bygninger kan komme til at spille en væsentlig rolle i den grønne omstilling frem mod 2050, hvor vi skal være uafhængige af fossile brændstoffer.

Dette roadmap er udarbejdet af en bred kreds af aktører i bygge- og energibranchen, og vi håber naturligvis, at vore politikere vil tage de mange, fagligt velfunderede anbefalinger til sig med kyshånd.

2050-målet er et godt politisk fundament, når vi skal sikre et bæredygtigt samfund, hvor vi udnytter og styrker de kernekompetencer, Danmark har på energiområdet, til gavn for eksport, vækst og arbejdspladser.

Roadmap 2030 baner vejen for et opgør med tidligere politik, hvor forsyningssektoren reguleres via energikrav i Bygningsreglementet. I dag giver vi en særlig energirabat til bygninger forsynet med fjernvarme og straffer bygninger opvarmet med el. Det har vi historisk gjort, fordi fjernvarme var et overskudsprodukt fra kraftværkernes elproduktion.

Men i fremtiden vil kraftværker spille en mindre rolle. Samtidig vil el blive produceret af vedvarende energikilder. Derfor skal huse opvarmet med fjernvarme og el være lige energieffektive og lige så effektive som den øvrige bygningsmasse. Bygninger skal altså reguleres uafhængigt af forsyningen.

Regeringen har et mål om, at 50 procent af Danmarks energibehov i 2030 skal komme fra vedvarende energi. Men spørgsmålet er, hvordan bygninger bliver bragt i spil som et aktiv. Foreløbig savner vi, at der politisk fastsættes klare, langsigtede sigtelinjer for energieffektivisering af bygningsmassen, og her leverer Roadmap 2030 vigtige input.

Energiforbrug i bygninger udgør næsten 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Bygningerne kan gøres mere energieffektive og i langt højere grad spille sammen med fremtidens grønnere og mere fluktuerende energiforsyning.

Roadmap 2030 viser, at energikravene i Bygningsreglement 2015 er fornuftige. Økonomiske analyser viser, at yderligere stramninger ikke er rentable frem mod 2020. Til gengæld bør de generelle krav suppleres med en frivillig lavenergiklasse for bygherrer med højere ambitioner. Denne frivillige lavenergiklasse skal løbende udvikles, så den kan danne grundlag for reguleringen efter 2020. Det er desuden vigtigt, at det reelle energiforbrug i nybyggeri nedbringes. Det kræver fokus på overholdelse af bygningsreglements krav og den efterfølgende drift.

Men nybyggeriet udgør blot én procent af den samlede bygningsmasse. Renovering af de eksisterende bygninger er derfor et væsentligt element i Roadmap 2030.