Byggeriet glemmer bæredygtig udvikling

Byggebranchen vil gå til grunde i løbet af ti år, hvis den ikke får omstillet sig i opgangstiderne.

Byggeriet buldrer frem, men bygge-branchen glemmer at omstille sig i tide. Arkivfoto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere

Den danske byggebranche har travlt. Bonava, en af Skandinaviens største boligudviklere, er glad for at være med i disse opgangstider. Men vi mærker også, at dele af branchen – deriblandt en del byggemateriale-leverandører – undlader at udnytte de gode tider til selv at skabe en mere bæredygtig udvikling.

Cirkulær økonomi

Det får mig til at komme med følgende dårlige nyhed: Om ti år vil store dele af branchen være gået til grunde, hvis den ikke selv tager fat og begynder at omstille sig.

Måske skyldes passiviteten udover almindelig travlhed med at efterkomme alle ordrerne, at branchen stadig ikke mærker det store bæredygtighedspres fra kunderne trods meget samfundssnak om, at alle brancher – herunder min – skal og bør omstille sig i en tid med fokus på cirkulær økonomi, ressourcemæssig omtanke og miljøvenlighed. Vi ved jo, at der på lang sigt vil være begrænsede ressourcer til rådighed.

En netop offentliggjort virksomheds-spørgeundersøgelse fra Dansk Byggeri viser desværre, at forbrugere og bygherrer, som de er flest, undlader at presse massivt på over for den danske bygge- og anlægssektor, så omstillingstempoet mod flere bæredygtige løsninger sættes i vejret.

Ingen efterspørgsel

Halvdelen af virksomhederne svarer i undersøgelsen, at deres kunder overhovedet ikke efterspørger bæredygtigt byggeri. For eksempel med ønsker om, at materialerne skal være bæredygtige, eller spørgsmål om brugervenlighed og godt indeklima eller miljømærkning. Kun fem procent angiver, at næsten alle deres kunder forlanger konstruktive svar på den slags spørgsmål.

Med andre ord: Markedet presser ikke branchen som helhed, så hvorfor egentlig gå i gang med innovation og nye spændende forretningsmodeller? Det går jo meget godt. Ydermere er det ledelsesmæssigt krævende at skulle tænke nyt:  Den omstilling klares ikke bare på én sæson, men kræver en langsigtet strategisk beslutning i direktionslokalerne, og at man hver dag følger beslutningen helt til dørs ude på byggepladserne og over for sine underleverandører.

Men overset i opgangsoptimismens travlhed er det imidlertid, at branchen trods det manglende kundepres under alle omstændigheder bliver nødt til at bæredygtighedsomstille sig – og det hurtigere end de fleste forestiller sig: En EU-forordning vil inden for en overskuelig årrække skulle omsættes til danske krav.

»Lad os hurtigst muligt sammen finde ud af, hvordan vi selv går foran lovgiverne«


Producenter af i første omgang CE-mærkede byggematerialer vil blive tvunget til at bæredygtighedsdeklarere deres byggevarer for at forblive på markedet. Det kan ende i et udskilningsløb. Akkurat som det skete for en række vinduesproducenter, da der i sin tid blev indført CE-mærkningskrav for vinduer: De, der ikke var klar til de nye tider, forsvandt.

Belært af branchens dyrekøbte erfaringer fra dengang vil jeg appellere til alle frontløbere: Lad os hurtigst muligt sammen finde ud af, hvordan vi selv går foran lovgiverne, sætter en bæredygtighedsdagsorden og tilbyder kunderne en buffet af spændende, sunde og miljørigtige løsninger. Ellers tvinger lovgiverne – herunder EU – os til det, som meget vel kan have fatale følger for en række virksomheder, der må dreje nøglen om, fordi de sov i timen.