Brexit: Fornuften sejrede – i denne omgang

Synspunkt.

Det er positivt for dansk erhvervsliv, at EU og Storbritannien nu har færdig­forhandlet store dele af skilsmissebetingelserne og dermed åbnet for en udskydelse af den britiske udtrædelse af det indre marked og told­unionen til 1. januar 2021. Alle ved deres fulde fem ønsker, at det lykkes at finde en god fremtidig løsning. Man behøver blot at se på et verdenskort for at forstå, at tæt politisk og økonomisk samarbejde tjener os alle bedst.

Med den foreløbige aftale har forhandlings­parterne vundet mere tid, og vi er kommet nærmere en endelig løsning på skilsmisseforhandlingerne. Den store knast er dog stadig Nordirland. Vi kender endnu heller ikke konturerne af fremtidens handelsaftale, og der er stadig risiko for, at forhandlingerne i den mellemliggende periode kan kollapse.

Vi ved med sikkerhed, at forhandlingerne forude bliver komplicerede. Frihandels­aftaler tager tid at få på plads og endnu længere at implementere. Britiske erhvervsorganisationer begynder allerede nu at tale om behovet for en yderligere overgangs­periode efter 2020, og det står endnu uklart, hvilken fremtidig aftale med EU briterne kan få.

Dertil kommer, at Storbritanniens beslutning om at forlade EUs indre marked og toldunionen potentielt set indebærer en de facto gen­indførelse af grænsekontrollen mellem Irland og Nordirland. Et helt uacceptabelt scenarium, da tidligere tiders borgerkrig mellem protestanter og katolikker dermed kan blusse op igen.

Forhandlingerne om forholdet mellem Irland og Nordirland problematiseres af det faktum, at de protestantiske unionister i Nordirland under ingen omstændigheder vil acceptere, at Nordirland reelt forbliver en del af det indre marked ,og toldunionen og således adskilles fra resten af Stor­britannien. Hertil kommer at Theresa Mays regering i London vil kollapse uden støtten fra de prote­stantiske unionister. Lykkes det ikke at løse det »irske spørgsmål«, bortfalder EUs tilbud om en overgangsperiode til udgangen af 2020, og så er tiden knap.

Så nok er risikoen for, atStorbritannien brager ud af EU og direkte ind i et WTO-regime 30. marts 2019, blevet mindre med gårsdagens aftale, men virksomheder vil stadig udvise rettidig omhu ved at udarbejde beredskabsplaner for deres fremtidige kommercielle aktiviteter i landet.